Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

FRAME: testlabo voor revalidatie-hulpmiddelen van start

7 september 2021

De zelfredzaamheid van de patiënt versterken: het is één van de speerpunten van de hedendaagse gezondheidszorg. Om dat te bewerkstelligen is er innovatief ondernemerschap nodig. Heel wat KMO’s zijn gretig om nieuwe producten te ontwikkelen, maar hebben niet altijd de kennis in huis. Zo is het testen van hulpmiddelen door patiënten en therapeuten vaak essentieel om een product succesvol op de markt te brengen. Met FRAME wil het Jessa Ziekenhuis een objectieve maar verbindende partner zijn tussen de zorgsector, innovatief ondernemerschap en de wetenschap.


“Deze testfaciliteiten zullen de weg effenen voor een heleboel innovatieve en ‘vermarktbare’ producten in de revalidatiezorg. West-Limburg krijgt er zo een heuse aantrekkingspool voor nieuwe en bestaande bedrijven en hoogwaardige jobs bij. Daarmee zet het testlabo ook onze brandende ambitie uit het actieplan SALKturbo kracht bij om Limburg tot een leidend zorglabo in de Euregio te maken. En het allerbelangrijkste is en blijft natuurlijk dat we onze Limburgse revalidanten een nog betere dienstverlening in de eigen regio kunnen aanbieden. Drie keer winst dus!”, aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.


FRAME staat niet voor een fancy hightech testlaboratorium. Het innovatie-lab is vooral een kenniscentrum dat bedrijven die hulpmiddelen maken voor revalidanten, helpt tijdens het creatieproces, prototypes test en her-test, en aanbevelingen schrijft aan de producent om de beste versie van het hulpmiddel in kwestie op de markt te krijgen. Dat komt immers niet alleen het bedrijf, maar zeker ook de patiënt ten goede.


Een van de terugkerende problemen binnen de revalidatiezorg is dat nieuwe toepassingen te weinig worden getest op revalidanten, wat maakt dat ze in de praktijk niet altijd tegemoet komen aan de noden van de patiënten. Vernieuwingen in deze sector komen daardoor niet altijd vlot van de grond. Zorgpartners werken vaak naast elkaar.


Sarah Meyer, wetenschappelijk medewerker van FRAME: “We stellen inderdaad vast dat er al jaren te weinig afstemming is tussen de verschillende partners. Dit heeft een nefaste invloed op innovatie in de sector. En dat benadeelt de revalidant. FRAME kan hierin zeker het verschil maken. Door op een objectieve manier nieuwigheden te co-creëren, te testen, te evalueren en bij te sturen. Niet vanachter onze bureau, maar midden in onze revalidatieomgeving, en samen met onze patiënten, onze artsen en therapeuten.”

 

Europees niveau

Het testcentrum van het Jessa Ziekenhuis is ontstaan als een uitloper van het recent afgeronde Europese project ‘Interreg V-A Euregio Maas-Rijn’, dat gefinancierd werd met middelen uit EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Bedoeling van dit Europese project was om via Euregionale samenwerking nieuwe infrastructuren en producten op het vlak van revalidatiezorg te ontwikkelen. De deputatie van de provincie Limburg steunde dit Interreg-project met een aanzienlijke provinciale cofinanciering van liefst 300.000 euro.


Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput legt uit: “Deze testfaciliteiten zullen de weg effenen voor een heleboel innovatieve en ‘vermarktbare’ producten in de revalidatiezorg. West-Limburg krijgt er zo een heuse aantrekkingspool voor nieuwe en bestaande bedrijven en hoogwaardige jobs bij. Daarmee zet het testlabo ook onze brandende ambitie uit het actieplan SALKturbo kracht bij om Limburg tot een leidend zorglabo in de Euregio te maken. En het allerbelangrijkste is en blijft natuurlijk dat we onze Limburgse revalidanten een nog betere dienstverlening in de eigen regio kunnen aanbieden. Drie keer winst dus!"


Wereldwijd leven momenteel naar schatting 2,4 miljard mensen met een gezondheidstoestand die baat heeft bij revalidatiezorg. Heel wat ziekten en beroertes hebben ingrijpende gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt. Revalidatiezorg is voor hen noodzakelijk om te herstellen. De huidige COVID-19-pandemie heeft de bestaande revalidatiediensten verstoord en het grote belang van revalidatiezorg nogmaals onderstreept. Heel wat herstellende coronapatiënten dienen immers maandenlang te revalideren.


De revalidatiezorg staat daardoor onder steeds toenemende druk. De samenleving vergrijst, de kosten stijgen en de personeelstekorten raken moeilijk weggewerkt. Bijkomend probleem is de grote versnippering van kennis en expertise in de revalidatiesector, wat een rem zet op innovaties. Technologische revalidatietoepassingen op basis van robotica en sensoren kunnen een substantieel verschil maken en de factuur voor patiënten onder controle helpen houden.

 

Innovatieversneller

“We zien het labo ‘FRAME’ als een ‘innovatieversneller’ door alle zorgpartners op een centrale locatie te groeperen”, zegt Sarah Meyer. De directe nabijheid van het bestaande revalidatiecentrum van Sint-Ursula moet de samenwerking met het gloednieuwe labo alvast faciliteren. Het Herkse revalidatiecentrum telt momenteel 90 erkende revalidatiebedden, 5 erkende COMA-bedden en een uitgebreide dienst voor ambulante revalidatie. Op de campus worden jaarlijks 31.000 multidisciplinaire behandelingen uitgevoerd. Dit heeft als voordeel dat zowel het testen als het implementeren van nieuwe revalidatietechnologieën meteen op grote schaal kan gebeuren.


Naast het labo in Herk-de-Stad werden in de Euregio nog twee andere testcentra opgericht: in het Nederlands-Limburgse Hoensbroek kwam een gloednieuw centrum, terwijl in Luik de bestaande revalidatie-infrastructuur van het CHU-ziekenhuis (Centre Hospitalier Universitaire) aan de moderne noden aangepast werd. Deze drie Euregionale testlabo’s zijn telkens ingebed in het plaatselijke revalidatiecentrum. Samen vormen de drie Euregionale centra een innovatie-vriendelijke infrastructuur met duidelijke protocollen.

 

Het begon met… een Euregionaal project van 3,8 miljoen euro

Het Jessa Ziekenhuis, de PXL en de UHasselt hebben de voorbije 3 jaar mee hun schouders gezet onder het project i²-CoRT van het ‘Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma’. Bij het project i2-CoRT waren in totaal 11 instellingen uit de Euregio betrokken. Met deelnemers uit Belgisch- en Nederlands-Limburg, de provincie Luik en Duitsland zijn medische, opleidings- en onderzoeksinstellingen uit de ganse Euregio betrokken bij dit baanbrekende project.


Het project kostte in totaal 3,8 miljoen euro, waarvan het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zowat de helft voor zijn rekening neemt. Hogeschool PXL, UHasselt en het Jessa Ziekenhuis kregen daarbovenop ook nog eens 300.000 euro van het provinciebestuur. Jessa investeerde zelf ook 250.000 euro in het project.


Ervaring in ontwikkeling

Het revalidatiecentrum in Herk-de-Stad bouwde in het verleden best al wat ervaring op in het ontwikkelen van hulpmiddelen. Telkens vonden ze een plaats binnen het revalidatiedomein.


Een mooi voorbeeld daarvan is de recent ontwikkelde handorthese (hulpmiddel dat vinger- en handbewegingen van een patiënt na een verlamming ondersteunt), en eerder al de Theomatik (laat mensen met slechts één functionele arm toe om opnieuw zelfstandig te eten (www.theomatik.be).


Nog andere voorbeelden van hulpmiddelen die vanuit een sterke klinische vraag werden ontwikkeld zijn het communicatiespel “praat je weg” en de halve-deuroplossing om wegloopgedrag te verminderen. Dankzij deze hulpmiddelen zijn patiënten sneller zelfredzaam om te kunnen deelnemen aan de actieve samenleving.


Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie: "Zelfredzaamheid en eigen regie van patiënten worden steeds meer gezien als elementen die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Ook in het Vlaamse zorgbeleid is revalidatiezorg een volwaardige krachtlijn. Die lijn trekken we voor een stuk ook door naar SALKturbo waar inclusie een van de grote speerpunten voor de relance van de Limburgse economie is. Dat we in Limburg voortaan beschikken over een testlabo op Europees niveau, is hierin alvast een belangrijke schakel. Dankzij dit testlabo kunnen we revaliderende patiënten in de eigen regio de beste zorgen aanbieden, waardoor ze nadien opnieuw sneller de aansluiting kunnen vinden bij het normale leven. Het inclusief Limburg waar we voor gaan, krijgt zo meer kleur!"

 

Meer weten?

Surf naar www.frame.rehab.