Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

11 mei: dag van de beroerte

 

Een beroerte herkennen is levens redden

 

Jaarlijks krijgen gemiddeld 18 000 mensen (1) een herseninfarct. Dat zijn er 50 per dag of 2 per uur! En in deze cijfers zijn de mensen die getroffen worden door een hersenbloeding niet eens opgenomen. Bij zowel een herseninfarct als een hersenbloeding spreken we over een ‘beroerte’. De Europese dag van de Beroerte (11 mei) is hét moment voor een herhalingsles: haast en spoed is zelden goed, behalve bij een beroerte! 

Een beroerte (her)kennen is levens redden want elke minuut die telt. Elke minuut waar de beroerte niet behandeld wordt sterven tienduizenden hersencellen af. In tegenstelling tot heel wat andere gezondheidsproblemen en het wachten tot ’s morgens, zoals we maar al te vaak doen, om naar de huisarts te gaan, moet een beroerte beschouwd worden als medisch noodgeval.

 

Wat is een “Beroerte”?

We onderscheiden twee types van Cerebro Vasculair Accident (=CVA) of beroerte.

  • Ischemisch CVA: (herseninfarct), in 80% van de gevallen gaat het om een verstopping van de bloedvaten door trombose of embolie.
  • Hemorragisch CVA: (hersenbloeding), bloeding in de hersenen t.g.v. aneurysma, geweldpleging, …

 

De knipperlichten

Het belangrijkste onderdeel, voor een snelle behandeling, zijn de knipperlichten, of de waarschuwingssignalen. , Literatuur, studies en geavanceerde beeldvorming heeft ons meer geleerd wat er allemaal gebeurd in de hersenen tijdens een beroerte. Het acroniem, waardoor we sneller kunnen ingrijpen en levens redden, is B.E.F.A.S.T. Voer de B.E.F.A.S.T-test uit als je het vermoeden hebt dat iemand, uit je naaste omgeving, een beroerte krijgt.

alance (Balans): Ga na of er een plots verlies is van evenwicht? Is de persoon duizelig? Leunt de persoon naar één kant of stapt hij niet stabiel?

yes (Ogen): Ga na of er een plotseling verlies is in het zicht of dubbel zicht is in één of beide ogen?

ace (Gezicht): Ga na of er een scheefstand is van één mondhoek? Dit kan je polsen door aan de persoon te vragen om te lachen of de tanden te laten zien.

rm (Arm): Ga na of er functieverlies is in arm en/of been? Dit kan je testen door beide armen in de lucht te laten steken. Let op of een arm wegzakt.

peech (Spraak): Ga na of de persoon moeite heeft met praten of een vraag niet begrijpt.

ime (Tijd): Indien je één van deze tekenen herkent bij een persoon is het van levensbelang om snel te handelen. Elke minuut telt. Bel onmiddellijk 112 en noteer het uur waarop de eerste symptomen de kop opstaken. Een gespecialiseerde medische behandeling, trombolyse, binnen de 3 uur kan de kans op herstel vergroten.

 

De vragenlijst

In een online vragenlijst wilden we eens polsen in hoeverre de symptomen die aanleiding kunnen geven tot een beroerte gekend zijn bij het brede publiek.

 

Enkele cijfers

  • De vragenlijst werd 329 keer ingevuld.
  • Afasie, dysartrie, dysfagie, neglect, hemianopsie zijn o.a. (on)zichtbare gevolgen van een beroerte maar zijn geen symptomen. 40% hoofdpijn, 19% verwardheid, 13% bewustzijnsverlies werden ook vernoemd als mogelijke symptomen.
  • 18% beschreef de symptomen van een mogelijk hartinfarct.

 

Besluit

Uit deze vragenlijst kunnen we één grote conclusie trekken. Het overgrote deel van symptomen is bij alle leeftijdscategorieën gekend maar Time (gemiddeld 6%) scoort het minst goed. We willen hier nog eens goed benadrukken als u één of meerdere symptomen herkent, van niet te wachten maar wel van snel te handelen. Bel onmiddellijk 112.

 

Bronnen

  • (1) Gepubliceerd februari 2019; Maggie De Block Infofiche interventionele beroertezorg
  • Breinzicht; toegepaste neuropsychologie bij NAH
  • Tekst: Bart Helpens (Revalidatie en Bobath verpleegkundige Reva 3 Jessa SU), Lieve Ketelslegers (dienst Communicatie).
  • Bijkomende informatie: deelsite Revalidatiecentrum