Rechten en plichten

Gebruik overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal

Lees Meer

Contacteer de ombudsdienst

De ombudspersoon is de schakel tussen de patiënt, de familie enerzijds, en de zorgverleners en het ziekenhuis anderzijds. Je kunt de ombudsdienst steeds contacteren met al je vragen, suggesties en klachten in verband met de zorgverlening in het ziekenhuis. Wil je meer lezen over de de dienst zelf en zijn werking, klik hier.

Lees meer over ons kwaliteitsbeleid

Binnen onze organisatie willen we een cultuur inbouwen die aanzet tot het voortdurend  verbeteren van de kwaliteit om zo warme en veilige zorg te garanderen in het ziekenhuis. Wil je meer weten over ons kwaliteitsbeleid? Klik hier.