Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Zorg voor het levenseinde

Laatste wijziging: 28 March 2022

Vanuit het engagement naar de patiënt, zijn familie en zijn naaste omgeving, wil het Jessa Ziekenhuis zich inzetten om een kwaliteitsvolle zorg voor het levenseinde zo veel als mogelijk te garanderen.

 

Deze zorg voor het levenseinde omvat alle medische, paramedische, psychologische, sociale en levensbeschouwelijke hulp die verleend wordt aan personen die omwille van ziekte geconfronteerd worden met het naderende levenseinde. Ook betreft deze zorg aandacht voor de belangrijkste naasten van de patiënt, zowel tijdens de palliatieve en terminale fase als in de periode na het overlijden. Bovendien is het steeds belangrijker dat patiënten en families tijdig hun wensen en wil omtrent zorg bij het levenseinde kunnen kenbaar maken. Onze cultuur van inspraak enerzijds, maar ook de steeds verder ingrijpende geneeskundige wereld met veel hulpverleners anderzijds, hebben hiertoe geleid.

 

Zo onderscheiden we, enigszins chronologisch, drie aandachtsterreinen binnen onze zorg voor het levenseinde: vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en zorg voor de naasten na het overlijden. Voor meer informatie over palliatieve zorg in het Jessa Ziekenhuis, klik hier.