Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Gebruik overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal

Laatste wijziging: 10 February 2022

Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal is nodig voor een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. Het Jessa Ziekenhuis maakt hiervoor onder andere gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal (ook wel residuair menselijk lichaamsmateriaal). Dat is lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat voor klinisch onderzoek wordt afgenomen en overblijft na uitvoering van de analyses die nodig zijn voor je behandeling.

 

Het lichaamsmateriaal wordt bewaard in de opslagfaciliteiten van de Universitaire Biobank Limburg, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis. Het gebruik en de bewaring van dat materiaal in een biobank gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek en latere uitvoeringsbesluiten.

 

Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden als de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan de behandelende arts of de medisch directeur. Klinisch betekenisvolle informatie die uit het onderzoek op je lichaamsmateriaal bekomen zou worden, wordt onder bepaalde voorwaarden door de Biobank meegedeeld aan je behandelend arts.

 

Heb je als patiënt of vertegenwoordiger (echtgenoot, voogd, ouder van minderjarig kind) bezwaar tegen de bewaring en/of het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek? Meld dit dan zo snel mogelijk aan je behandelende arts of de medisch directeur. Je kunt ook gebruik maken van het beschikbare formulier. Het formulier is beschikbaar aan het onthaal van het Klinisch Laboratorium, of je kunt het hier downloaden.

 

Het Jessa Ziekenhuis geeft je ook de mogelijkheid om je weigering tegen de bewaring en of het gebruik van restmateriaal op enig ander moment aan te geven. Hiervoor dien je schriftelijk een weigering tot gebruik en bewaring van je lichaamsmateriaal aan de medisch directeur of de biobank te melden (gebruik hiervoor bij voorkeur het beschikbare formulier of vermeld duidelijk je volledige naam, geboortedatum en adres). Vervolgens zal eventueel bewaard lichaamsmateriaal worden vernietigd. Je kunt steeds deze beslissing ongedaan maken, waardoor enkel lichaamsmateriaal dat wordt verzameld na het intrekken van je weigering zal worden bewaard en gebruikt.

 

Daarnaast kan het gebeuren dat je, in het kader van klinische studies, specifiek gevraagd wordt om lichaamsmateriaal af te staan dat normaal gezien niet zou worden afgenomen voor je behandeling. In dat geval zal steeds vooraf expliciet om je schriftelijke toestemming worden gevraagd alvorens het lichaamsmateriaal af te nemen.

 

Meer informatie

Universitaire Biobank Limburg (UBiLim): 011 33 82 56 of biobank@jessazh.be

Website klinische biobank 

Website Universitaire Biobank Limburg

Brochure lichaamsmateriaal

 

Deze informatie werd goedgekeurd door de ethische toetsingscommissies van de drie inrichtende partners van de Universitaire Biobank Limburg. De Doelstellingen en Activiteiten van de Universitaire Biobank Limburg zijn erkend door de inrichtende partners en goedgekeurd door de geassocieerde ethische toetsingscommissies.