Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Patiëntenadministratie

Laatste wijziging: 15 February 2022

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we jouw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

 

Welke gegevens verzamelen we over jou?

Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de patiëntenadministratie:
•    Identificatiegegevens
•    Nationaal identificatienummer zoals het rijksregisternummer (al dan niet verkregen na uitlezen van de eID)
•    Mutualiteits- en verzekeringsgegevens
•    Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten
•    Sociale gegevens
•    Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden
•    Evt. financiële gegevens

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het ziekenhuis. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van je behandelrelatie met het ziekenhuis, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren en omdat dit noodzakelijk is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de financiële gezondheid van het ziekenhuis). Gegevens over je gezondheid worden daarbij bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met je mutualiteit en/of eventueel je hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur of sociale bemiddelingsdienst indien van toepassing. 

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende 7 jaar bewaard.
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

  • Recht op beperking: indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

  • Recht op inzage en kopie: je hebt het recht om in overeenstemming met de toegepaste regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je bewaren, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze gegevens een gratis kopij te krijgen.

  • Recht op aanpassen van gegevens: wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht ons dit te melden. In het geval dat we vaststellen dat het effectief om een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe voor dat anderen met wie jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte gebracht worden.