Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

(Forfaitaire) Erelonen

Laatste wijziging: 03 May 2022 , door Facturatiedienst

Erelonen

Op een éénpersoonskamer kan de behandelende arts een supplement aanrekenen tot maximum 150% op de geleverde prestaties. Tot de behandelende artsen behoren de arts waarvoor je wordt opgenomen, de anesthesist en ook diegenen die in opdracht bepaalde bijkomende onderzoeken en prestaties uitvoeren.

In volgende gevallen wordt er geen supplement op een éénpersoonskamer aangerekend:

  • Indien je om medische redenen op een éénpersoonskamer opgenomen wordt. De behandelende arts zal dit dan schriftelijk bevestigen.
  • Indien je zonder het te vragen op een éénpersoonskamer terechtkomt bij plaatsgebrek op gemeenschappelijke kamers.
  • Indien je opgenomen wordt op een Intensieve Therapie-Eenheid (ITE), waaronder hartbewaking (CCU) of spoedgevallenzorg.

De erelonen van de artsen zijn niet bij wet vastgelegd, honoraria wel. Elk ziekenhuis kijkt zelf hoeveel erelonen er aangerekend worden.

De artsen zijn verplicht om bij opname van een patiënt hun honoraria te laten innen via het ziekenhuis. Ze mogen dus zelf geen geld vragen. Dit geldt ook voor eventuele ereloonsupplementen in éénpersoonskamers. 

 

Forfaitaire erelonen

De honoraria van de artsen zijn bij wet vastgelegd. Voor de medisch-technische diensten vraagt men een vast bedrag per opname aan iedere opgenomen patiënt. Dit bedrag is afhankelijk van je verzekerbaarheid als rechthebbende bij het ziekenfonds.

Wettelijk persoonlijk aandeel Voorkeurstarief (1) Andere rechthebbenden
Technische prestaties €0 €16,40
Forfaitair ereloon klinische biologie €0 €7,44
Forfaitair ereloon medische beeldvorming €1,98 €6,20

 

_________________________________

(1) Rechthebbenden op het voorkeurtarief = rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming vanwege het ziekenfonds.