Facturatie en tarieven

  • De wondzorg wordt via derdebetalersregeling gefactureerd.
  • We werken op dezelfde basis als je thuisverpleegkundige.
  • Indien mogelijk laten wij de verdere opvolging over aan je   thuisverpleegkundige.
  • Een eventueel consult van of een raadpleging bij een arts-specialist wordt afzonderlijk aangerekend.