Nevenprojecten (verhuizingen) ikv verbouwingen

Ter voorbereiding van de verbouwing van Spoed moeten enkele diensten uitwijken naar andere locaties:

 • De kantoren van de keukenadministratie:
  Deze verhuizen naar de B-vleugel. Een verbouwing van het achterste gedeelte van de polyvalente ruimte is nodig. Er komt ook een stukje nieuwbouw boven de inkom van fysische geneeskunde. Een voetgangerstunnel zorgt ervoor dat deze inkom te allen tijde bereikbaar blijft. Let op: er zullen enkele parkeerplaatsen gebruikt worden voor de werfinrichting. De omliggende diensten zullen waarschijnlijk enige geluidshinder ervaren tijdens de werken (tot 31/07/2019).
 • De kantoren van de diëtisten:
  Deze verhuizen naar de 1ste verdieping van Huis 79. De andere diensten (preventie, bewaking en rampencoördinatie) blijven daar gehuisvest. De hele kantoorruimte wordt opgefrist, maar dit zal eerder beperkte hinder geven voor de omliggende diensten.
 • Het intercampus transport:
  Verhuist van spoed naar de N-vleugel (in de buurt van het mortuarium).What’s new at Jessa – nr. 502 26 april 2019 ...
 • Berging T034 in de T-vleugel:
  Dit lokaal wordt heringericht om dienst te doen als nieuw postlokaal. De uitvoering van deze werken gebeurt in juni 2019. Enige geluidshinder voor de omliggende diensten is mogelijk.