Verbouwingswerken apotheek

Tussen 1 oktober 2018 en juni 2020 vinden er verbouwingswerken plaats aan de apotheek op campus Virga Jesse. 

 

De verbouwing is nodig om een veilig en kwaliteitsvol medicatiedistributieproces te kunnen organiseren (accreditatie), rekening houdend met het closed loop principe en de nieuwe wetgeving. Bovendien is de huidige infrastructuur op campus Virga Jesse zeer verouderd en te klein.

 

Na de verbouwing wordt de apotheek van campus Salvator geïntegreerd op campus Virga Jesse De samenvoeging van de beide diensten zorgt voor een aanzienlijke efficiëntieverhoging. De zone die nu door de apotheek op campus Salvator in gebruik is, wordt later verbouwd voor het medisch pijncentrum (sluit aan op het interventioneel pijncentrum).

 

Voor deze strategische uitbreiding en verbouwingen is een grondige studie rond kosten en baten gebeurd. Hierbij is rekening gehouden met de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis binnen 10 jaar.

 

Aanpak

Omdat de apotheek gedurende de werken open blijft, verloopt de aanpak in 3 fasen

 

Fase 1: plaatsen uitbreiding (nieuwbouw) + verbinding oude met nieuwe deel + plaatsen technische ruimte: ca. 7 maanden (daarna volgt een interne verhuisperiode van ongeveer één maand).


Fase 2: verbouwen van de bestaande apotheek in de kelder: ca. 3 maanden
(daarna volgt een interne verhuisperiode en periode voor validatie nieuwe toestellen van ongeveer twee maanden).

Fase 3: verbouwing bestaande apotheek op het gelijkvloers : ca. 4 maanden
(daarna volgt een interne verhuisperiode van ongeveer 1 maand).

Een meer gedetailleerde tijdslijn volgt naarmate het project concreet door de aannemer is ingepland.

 

Hinder?

De werken brengen grote hinder (lawaai, zicht & toegankelijkheid) met zich mee voor medewerkers, artsen en patiënten.

 

Patiënten en medewerkers op C99, C1 en C2 zullen de grootste hinder ondervinden. Hoe meer men stijgt in de C-vleugel, hoe minder hinder er zal zijn (C3 t.e.m. C7).
De afdelingen T0, T99, T1, B99, B0, B1, A99, A0, A1 zullen in mindere mate hinder ondervinden.

 

Ook in de aangrenzende lokalen (C0 en AO), waar ambulante patiënten op consultatie komen, zal er hinder zijn voor arts en patiënt.

 

Meer info

Contactpersoon Dienst Apotheek: Elke De Troy

Contactpersoon verbouwing vanwege de studiedienst: Riet Santermans 0477 93 09 45.

 

Filmpje

Bekijk het hier.