Vanaf 6 mei verbouwingswerken Spoed en Radiologie

Terwijl de verbouwingen aan de apotheek al een eind zijn opgeschoten, staat er opnieuw een belangrijk verbouwproject voor de deur. Vanaf 6 mei starten de renovatie- en uitbreidingswerken aan Spoed en Radiologie op campus VJ.

 

Wat?

Spoed wordt gerenoveerd en uitgebreid met 400 m². De nieuwe Spoedgevallendienst zal dus een oppervlakte van 1500m² hebben waarvan 200m² nieuwbouw. Omdat de dienst operationeel blijft tijdens de werken, gebeurt alles zeer gefaseerd. Het einde van deze verbouwing voorzien we in 2021.


Ook de dienst Radiologie wordt gerenoveerd en uitgebreid met 270m². De buitenwerken zijn klaar tegen december 2019. De binnenwerken duren tot juli 2020.

 

Waarom?

Alle geplande verbouwingen zijn nodig om ons ziekenhuis voor de volgende jaren up & running te houden. Stilstaan is geen optie. Ook al komt er straks een nieuw ziekenhuis.


De verbouwing en uitbreiding van de Spoedgevallendienst zal de werkefficiëntie op de dienst verhogen. Zo komt er een centrale balie met gescheiden patiëntenstromen en wordt het aantal boxen uitgebreid. Deze boxen zullen multifunctioneel en identiek zijn zodat het concept ‘zorg gaat naar de patiënt’ toegepast kan worden. Naast de patiëntenzorg wordt er metde verbouwingen aandacht gegeven aan de veiligheid van alle medewerkers (dus niet alleen die van Spoed). De spoedgevallendienst zal daarom een volledig afgesloten locatie worden die niet zomaar toegankelijk is voor onbevoegden. Ook de doorgang naar het beddenhuis zal gecontroleerd worden.


De verbouwing van de dienst Radiologie is nodig om een volledige nieuwe NMR afdeling met 2 nieuwe NMR-toestellen te kunnen huisvesten. Daarnaast wordt de inschrijvingszone en de patiëntwachtzones van de dienst Radiologie geoptimaliseerd.

 

Hinder?

Vanaf 6 mei zal het niet meer mogelijk zijn om met de wagen de bezoekersparking op te rijden via de Stadsomvaart. Er wordt een slagboom geplaatst. Enkel bezoekers die op spoed moeten zijn, kunnen nog in en uitrijden (toelating via bewakerspost).

 

Nevenprojecten (verhuizingen) ikv verbouwingen

 • Ter voorbereiding van de verbouwing van Spoed moeten enkele diensten uitwijken naar andere locaties:
 • De kantoren van de keukenadministratie:
  Deze verhuizen naar de B-vleugel. Een verbouwing van het achterste gedeelte van de polyvalente ruimte is nodig. Er komt ook een stukje nieuwbouw boven de inkom van fysische geneeskunde. Een voetgangerstunnel zorgt ervoor dat deze inkom te allen tijde bereikbaar blijft. Let op: er zullen enkele parkeerplaatsen gebruikt worden voor de werfinrichting. De omliggende diensten zullen waarschijnlijk enige geluidshinder ervaren tijdens de werken (tot 31/07/2019).
 • De kantoren van de diëtisten:
  Deze verhuizen naar de 1ste verdieping van Huis 79. De andere diensten (preventie, bewaking en rampencoördinatie) blijven daar gehuisvest. De hele kantoorruimte wordt opgefrist, maar dit zal eerder beperkte hinder geven voor de omliggende diensten.
 • Het intercampus transport:
  Verhuist van spoed naar de N-vleugel (in de buurt van het mortuarium).What’s new at Jessa – nr. 502 26 april 2019 ...
 • Berging T034 in de T-vleugel:
  Dit lokaal wordt heringericht om dienst te doen als nieuw postlokaal. De uitvoering van deze werken gebeurt in juni 2019. Enige geluidshinder voor de omliggende diensten is mogelijk.

 

Een concrete vraag over een project?

Contacteer Riet Santermans – T (011 3) 364 85 of M 0477 93 09