Voeding bij nierinsufficiëntie

De nieren staan in voor het verwijderen van afvalstoffen en vocht. Daarnaast maken ze ook hormonen aan die instaan voor een goede bloeddrukregeling, de aanmaak van rode bloedcellen en de productie van vitamine D.

 

Wanneer de nieren onvoldoende werken spreken we van nierinsufficiëntie. Nierinsufficiëntie kan plots optreden (acute nierinsufficiëntie), maar het is ook mogelijk dat de nierwerking over verloop van maanden of jaren achteruit gaat (chronische nierinsufficiëntie). Wanneer de nieren minder dan 10% van hun normale functie vervullen en er klachten optreden, spreken we van een eindstadium nierfalen. Een dialysebehandeling of transplantatie wordt dan noodzakelijk.

 

Bij nierinsufficiëntie spelen medicatie en voeding een cruciale rol. In samenspraak met de nefroloog wordt het voedingsadvies individueel aangepast, rekening houdend met de bloedwaarden. In wat volgt bespreken wij kort de voedingsstoffen die belangrijk zijn in kader van nierinsufficiëntie.

 

 

Meer info

Meer info over nierziekten kan u verkrijgen op de deelwebsite Niercentrum Hasselt