Pneumologie

voedingsdienst - pneumologie - shutterstock_163051682 Bepaalde voedingsgewoonten kunnen longproblemen teweegbrengen (vb. bij voedselallergie) of verergeren (vb. bij slaapapneu). Een allergische reactie kan zich uiten onder de vorm van kortademigheid na het eten van een bepaald voedingsmiddel. Het voedingsmiddel waar u allergisch op reageert dient vervolgens vermeden te worden. Het obstructief slaapapneu syndroom wordt dan weer erger door overgewicht. Vermagering kan in veel gevallen beterschap betekenen.

 

Omgekeerd kunnen longaandoeningen (COPD, astma, longembolie, longcarcinoom, pneumonie,…) echter ook voedingsproblemen teweegbrengen. Er kan ondervoeding optreden door een te lage opname en/of een te hoog verbruik van energie. Kortademigheid en algemeen onwelzijn liggen hier vaak aan de oorzaak.

 

Bepaalde longaandoeningen, zoals astma en COPD (chronisch obstructief longlijden), verlopen in verschillende fases. De opstootfase is de fase, waarin de ziekte zich sterk uit en wanneer kortademigheid en malaise het meest uitgesproken zijn. In de remissiefase houdt de ziekte zich meer op de achtergrond en voelt men zich goed (afhankelijk van het stadium van de aandoening). Beide fases brengen verschillende voedingsbehoeftes met zich mee.