Incontinentie

Incontinentie of ongewild urineverlies is iets dat iedereen kan overkomen. Mogelijk wordt een goede kennis, huisgenoot of partner dagelijks met dit probleem geconfronteerd? Of ondervindt u zelf hinder van urineverlies? ‘s Nachts vaak moeten opstaan om te plassen, nooit goed uitgerust zijn, een urinestraal die niet meer zo krachtig is als vroeger, ongewild urineverlies tussendoor,…. Er wordt zelden over gepraat, maar veel in stilte onder geleden. Uitgaan is er vaak niet meer bij, want wat als…

 

Toch is incontinentie geen reden voor schaamte. 10 tot 15% van de mensen krijgt ermee te maken, in welke vorm dan ook. Het kan gaan van sporadisch verlies van enkele druppeltjes overdag tot continu urineverlies dag en nacht.  Via deze brochure reiken wij u de hand om samen uw incontinentieprobleem onder ogen te zien, en in de mate van het mogelijke op te lossen. 

 

Artsen, verpleegkundigen en kinesisten werkten samen aan de inhoud van deze website. In hun werk krijgen zij dagelijks te maken met deze problematiek, en doen ze hun best om die zo goed mogelijk aan te pakken. Indien u na het lezen van de info nog vragen heeft of bijkomende informatie wenst, kan u steeds bij hen terecht.

 • urologie -  home 6
 • urologie -  home 2
 • urologie -  home 4
 • urologie -  home 1
 • urologie -  home 3
 • urologie -  home 5
 • urologie -  home 8
 • urologie -  home 7