Urodynamisch onderzoek

Bij u is een urodynamisch onderzoek (UDO) gepland.  Dit is een blaasfunctieonderzoek.  Het onderzoek gebeurt volstrekt ambulant en neemt ongeveer een uurtje in beslag.  U zal een voorschrift Ciproxine of Monuril krijgen. 

 

N.B. U dient met volle blaas te komen!

 

Onder plaatselijke gelverdoving (verdoven van de plasbuis) wordt een zeer dun slangetje (catheter) ingebracht in de blaas.  Tevens wordt een dun cathetertje ingebracht in de aars (of soms in de vagina).  Tijdens het onderzoek wordt via het slangetje door de plasbuis, de blaas opgevuld met steriel water.  Ondertussen wordt de druk via beide catheters gemeten en door de computer verwerkt.  Wanneer de blaas voldoende gevuld is en u een dringende plasdrang heeft, zal u gevraagd worden om te plassen.  Tijdens het plassen wordt zowel de kracht van de straal als de druk in de blaas gemeten.

 

urodynamisch onderzoek

Na dit onderzoek worden de cathetertjes verwijderd en kan u terug naar huis gaan.  Het is mogelijk dat u nog enige tijd (ongeveer 24 uur) wat minimale last ondervindt van dit onderzoek; frequenter plassen, wat pijn bij het plassen, een druppeltje bloed, etc.  Dit hoeft u allemaal niet te verontrusten. 

Wanneer u probeert voldoende te drinken de dag na het onderzoek zullen deze klachten in principe vlug verdwijnen.

 

urodynamisch onderzoek grafiek

N.B. Indien u door omstandigheden niet kunt komen, vragen wij u vriendelijk het onderzoek minstens 48 uren vooraf te annuleren. Niet nageleefde afspraken voor dit onderzoek zullen worden aangerekend zonder terugbetaling door het ziekenfonds. Het is dat voor dit onderzoek nogal wat steriel materiaal moet voorzien worden en dat hiervoor ook één verpleegkundige gedurende één uur wordt ingeschakeld.

Wij vragen u dan ook begrip voor deze situatie.

 • urologie -  home 3
 • urologie -  home 2
 • urologie -  home 6
 • urologie -  home 5
 • urologie -  home 1
 • urologie -  home 8
 • urologie -  home 4
 • urologie -  home 7