Plasschool kinderen

Een kind wordt niet zindelijk geboren maar komt tot zindelijkheid in opeenvolgende stappen.

Op de leeftijd van 6 jaar is dit proces nog niet voltooid bij ± 12% van de kinderen.  Pas als een kind op de leeftijd van 7 jaar ’s nachts nog niet droog is, spreekt men van bedplassen (enuresis nocturna).  Hierin speelt erfelijkheid een belangrijke rol: van de bedplassende kinderen hebben 50% een ouder en 70-80% één of ander familielid die ook last had van bedplassen op jeugdige leeftijd.

Naast bedplassen kan een kind ook overdag urineverlies vertonen, gaande van enkele druppels (incontinentie) tot een volledige plas (enuresis).  Plasproblemen zijn geregeld geassocieerd met stoelgangsproblemen (constipatie).

 

Wanneer is een kind zindelijk?

 

Een kind is zindelijk (continent) als het in staat is om urine op te houden en het plassen uit te stellen tot een gepast moment en een geschikte plaats.  In de praktijk wordt hieronder verstaan:

 

 • overdag zindelijk op de leeftijd van (3)-4 jaar
 • ’s nachts zindelijk op de leeftijd van (6)-7 jaar

 

Waarom wordt een kind niet zindelijk?

 

Hieronder worden heel wat “sprookjes” verteld.  Sommige ouders denken dat hun kind altijd wacht tot het laatste moment, dat hun kind te veel of te laat drinkt, dat hun kind te diep slaapt of te zenuwachtig is.  Anderen denken dan weer dat hun kind er zich niets van aantrekt of ’s nachts te veel plast.  Tenslotte zoeken sommigen de oorzaak bij een blaasinfectie of een familiaal probleem.

Plasproblemen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben  Ze kunnen onderverdeeld worden in 4 grote categorieën:

 

 • Type 1: “ bedplassen” met grote nachtelijke urineproductie
 • Type 2: blaasstoornissen
 • Type 3: psychiatrische of psychologische oorzaak
 • Type 4: “bedplassen” zonder grote nachtelijke urineproductie

 

Zindelijkheidsproblemen kunnen bij het kind leiden tot een verstoord zelfbeeld en zijn voor de ouders een bron van frustratie en mogelijke relatieproblemen met hun kind.

 

Hoe pakt men een kind met een plasprobleem aan?

 

Naast een uitgebreide ondervraging met aandacht voor het plas- en drinkpatroon en de familiale en persoonlijk voorgeschiedenis, is een volledig klinisch onderzoek belangrijk.  Daarnaast registreert men ook het drink- en plaspatroon thuis aan de hand van plaslijsten.

Aansluitend worden urine, blaasfunctie en echografisch uitzicht van blaas en nieren onderzocht.

 

Plasproblemen  zijn vaak ingewikkeld en vereisen een multidisciplinaire aanpak.  Experten uit verschillende afdelingen bespreken samen de resultaten en stellen een individueel behandelingsschema op.

 • urologie -  home 1
 • urologie -  home 8
 • urologie -  home 2
 • urologie -  home 5
 • urologie -  home 3
 • urologie -  home 6
 • urologie -  home 7
 • urologie -  home 4