Auto-injectie therapie

Bij u is een erectieprobleem vastgesteld (erectiele dysfunctie) waarvoor een behandeling met auto-injectietherapie wordt opgestart.

 

In eerste instantie zal u aangeleerd worden om deze spuitjes zelf in de penis te plaatsen.  Deze techniek hebt u meestal na een drietal weken onder de knie.  Anderzijds is het ook noodzakelijk om een exacte dosis te bepalen die bij u een voldoende erectie geeft gedurende een voldoende lange tijdsduur.

 

auto-injectie therapie

Wanneer u deze techniek onder de knie hebt en wanneer de dosis van het medicament exact bepaald is, zal u vanop de raadpleging een aantal spuitjes (door u zelf te bepalen) meegegeven worden.  Deze spuitjes dienen bij u thuis in de koelkast bewaard te worden.  De bewaartijd van deze spuitjes bedraagt 3 à 6 maanden.  Hierna vermindert de werkingskracht van het medicijn.  Indien u dan nog een injectie zou toedienen, is het uiteraard volstrekt schadeloos, er zal echter minder effect optreden.

 

Tenslotte is het ook belangrijk te vermelden dat u deze spuitjes best niet meer dan 3 keer per week toepast.  Indien zich ooit een erectie zou voordoen die na 6 uur nog steeds niet verdwenen is, is het absoluut noodzakelijk onmiddellijk naar het ziekenhuis te komen om deze blijvende erectie te onderbreken.  Een blijvende erectie kan onherroepelijke schade berokkenen aan de zwellichamen van de penis.

 • urologie -  home 1
 • urologie -  home 2
 • urologie -  home 7
 • urologie -  home 8
 • urologie -  home 3
 • urologie -  home 6
 • urologie -  home 5
 • urologie -  home 4