Totale wegname van de blaas en aanleg urinestoma.

Website urologie -  operatie 3 Bij u werd de beslissing genomen om de blaas volledig weg te nemen. Dit wordt in medische termen een radicale cystectomie genoemd.  Bij een brickeroperatie wordt een stoma voor de urine aangelegd (urostomie). Hierdoor kan de urine opgevangen worden in een opvangzakje aan de buikwand.

 

Indien u na het lezen van deze info nog vragen heeft, kan u hiervoor steeds terecht bij uw behandeld geneesheer of bij de verpleegkundige.

 

Opname in het ziekenhuis

 

U wordt ofwel de dag voor de operatie ofwel een drietal dagen voor de operatie opgenomen in het ziekenhuis. U dient er zeker op te letten dat alle bloedverdunnende producten, o.a. geneesmiddelen die aspirine bevatten, zeker 1 week voor de operatie gestopt zijn.

 

Voor de ingreep gebeuren volgende onderzoeken:

 

 • bloedafname
 • hartonderzoek
 • foto van de longen
 • eventueel longtesten

 

Tijdens de operatie zal een stukje darm weggenomen worden om het stoma te kunnen maken.

Ook worden er speciale kousen aangemeten. Deze kousen moet u dragen na de operatie om flebitis te voorkomen.

 

Verder komen de anesthesist en de stomaverpleegkundige bij u langs. De anesthesist zal u uitleg verschaffen over de verdoving en de pijnbehandeling. De stomaverpleegkundige zal, samen met u, alle praktische aspecten van een urinestoma bespreken.

 

Operatie

 

Voor de operatie zal u in slaap gebracht worden (narcose). De uroloog maakt een insnede ter hoogte van de onderbuik. In de eerste fase van de operatie wordt de blaas weggenomen. Bij een man wordt tijdens deze ingreep eveneens de prostaat weggenomen. Bij een vrouw zullen ook de baarmoeder en de eierstok(ken) weggenomen worden.

 

Na het wegnemen van de blaas wordt een stukje darm vrijgemaakt. Dit gebeurt door een stukje van de dunne darm net voor de uitmonding in de dikke darm (preterminaal ileum) weg te nemen.

 

Doorgaans volstaat een stukje darm van gemiddeld15 cm. De dunne darm wordt hierna terug aan elkaar gezet.

 

Het derde deel van de operatie bestaat erin om de urineleiders vast te maken op het stukje geïsoleerde darm. Langs daar kan de urine naar buiten lopen op de plaats waar het stukje dunne darm vastgemaakt wordt aan de huid (stoma).

 

Wanneer de urineleiders rechtstreeks aan de huid zouden vastgemaakt worden, ontstaat er altijd na zeer korte tijd uitgesproken verlittekening met dichtgroeien van de opening waar de urine moet uitkomen. Daarom wordt een tukje dunne darm gebruikt om dit probleem te voorkomen.

 

Het onderzochte blaasweefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor verder microscopisch onderzoek.

 

Na de operatie

 

Na de operatie zal u gemiddeld 24-48 uur op de PACU of intensieve zorgen moeten blijven (post anesthesie care unit, dit is een intensieve zorgenafdeling voor zwaardere operaties).

 

Na de operatie heeft u:

 

 • een pijnpomp
 • 2 dunnen slangetjes (katheters) die langs het stoma naar buiten  komen. Deze katheters leiden de urine af van beide nieren.
 • 1 of 2 redondrains, dit zijn buisjes langswaar overtollig wondvocht zal kunnen aflopen.

 

Na 24-48 uur wordt u terug naar de kamer gebracht. De redondrains en de pijnpomp zullen na enkele dagen verwijderd worden.

 

De ureterkatheters (dunne slangetjes tot in de nieren) worden doorgaans op de 10e en 11e dag na de ingreep verwijderd.

 

U zal dagelijks spuitjes tegen flebitis krijgen.

 

Meestal kan u een 14-tal dagen na de operatie de afdeling verlaten.

 

Voor ontslag zal de stomaverpleegkundige zeker nog bij u langskomen om alle belangrijke praktische punten met u persoonlijk door te nemen.

 

Verder verloop

 

Na ontslag uit het ziekenhuis is het best u thuis te laten helpen met de stomaverzorging.

U mag in principe alles eten en drinken. Alcohol is tijdens de eerste weken niet aangeraden.

Zware inspanningen vermijdt u best tijdens de eerste 6 weken. Ook sportbeoefening (zoals  fietsen en zwemmen) zijn de eerste 8 weken absoluut verboden.

 

Thuis zal u, gedurende een tweetal weken, verder de spuitjes tegen flebitis moeten krijgen, dit gebeurt in overleg met uw behandeld uroloog en uw huisarts.

 

Het zal toch een paar maanden duren voor u echter weer alle energie van vroeger zal hebben. In principe kan u na uw volledige herstelperiode alles doen wat u vroeger deed.

 • urologie -  home 5
 • urologie -  home 6
 • urologie -  home 3
 • urologie -  home 4
 • urologie -  home 2
 • urologie -  home 7
 • urologie -  home 8
 • urologie -  home 1