Stomazorg: verpleegkundige Stomaconsultatie

Stoma is het Griekse woord voor mond of opening. In de medische wereld gebruikt men het woord stoma voor een kunstmatige opening in de buikwand voor urine of ontlasting.

 

Uw specialist heeft u verteld dat u een stomaoperatie moet ondergaan. Aanpassen van vertrouwde gewoonten en levensstijl zijn hierdoor in de nabije toekomst zeker nodig. Dat is vaak niet gemakkelijk. Duidelijke voorlichting, een goede voorbereiding op de operatie en ondersteuning na de ingreep helpen daarbij. Daarom heeft uw specialist u doorverwezen naar de stomaverpleegkundige.

De stomaverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige voor patiënten die reeds een stoma hebben of nog een stomaoperatie moeten ondergaan. De stomaverpleegkundige geeft informatie en begeleiding aan deze patiënten en hun naaste gezinsleden.

 

Het eerste contact

 

De stomaverpleegkundige neemt voor uw afspraak uitgebreid de tijd. Het is belangrijk dat ook uw partner of een naast familielid goed op de hoogte is. Indien mogelijk betrekt de stomaverpleegkundige deze persoon bij dit gesprek. Op die manier is het gemakkelijker er samen over te praten en krijgt u meer begrip en ondersteuning. In dit eerste gesprek verduidelijkt de stomaverpleegkundige voor u de informatie van de dokter/chirurg, geeft u uitleg over het soort stoma dat in de ingreep wordt aangelegd, en laat u de diverse verzorgingsmiddelen even zien. U hoort vast en zeker het een en ander over de verzorging van de stoma en wat u van de stomaverpleegkundige verder mag verwachten.

 

Voor de operatie

 

Voor de operatie bekijkt de stomaverpleegkundige samen met u en de chirurg waar de stoma het beste kan worden aangelegd. Hiervoor zal eerst een plaats op uw buik afgetekend worden. Bovendien zal een proefzakje worden geplaatst. Na 24 uur wordt de plaatsing geëvalueerd en de huid ter hoogte van de huidplaat gecontroleerd op een eventuele reactie. Daarna zal een definitieve plaatsbepaling gebeuren.

 

Na de operatie

 

Eén van de eerste dagen na de operatie komt de stomaverpleegkundige bij u langs. Stapsgewijs worden de verzorgingen uitgevoerd, aanvankelijk door de verpleegkundige, verder in gedeelde samenwerking met u of uw partner, en uiteindelijk zoveel mogelijk door uzelf. Alle vragen die bij u opkomen kan u stellen aan de stomaverpleegkundige. Zo leert u tijdens uw verblijf in het Jessa Ziekenhuis hoe met uw stoma om te gaan. Onderwerpen als verzorging, werk, sport, reizen, kleding, voeding e.d. komen aan bod in de infobrochure. Heeft u hierover nog vragen? Aarzel niet om ze te stellen.

 

Nazorg

 

U gaat na uw operatie en herstelverblijf in het Jessa Ziekenhuis goed voorbereid naar huis. Toch kan ook achteraf een steuntje in de rug soms nodig zijn. Daarom kan u beroep doen op de thuisverpleegkundigen. Bovendien komt u bij de stomaverpleegkundige terug voor controle. Bij deze controles worden zowel de stoma- en huidverzorging, als de persoonlijke houding in het verzorgingsgebeuren geëvalueerd.

 

Waar en wanneer kan u terecht bij de stomaverpleegkundige?

 

Stomaraadpleging is steeds op afspraak, elke werkdag.

 

Stomaverpleegkundigen

Guy Bylois & Ingrid Hermans

 

Campus Virga Jesse

Polikliniek 1ste verdieping wachtzaal 111

Tel: 011 30 90 44

 

Campus Salvator

Gelijkvloers rode pijl (lokaal CO41)

Tel: 011 28 97 07

 

Sint Franciscusziekenhuis

Gelijkvloers wachtzaal 6

Tel: 011 71 53 57

 • urologie -  home 4
 • urologie -  home 2
 • urologie -  home 5
 • urologie -  home 1
 • urologie -  home 6
 • urologie -  home 3
 • urologie -  home 8
 • urologie -  home 7