Liesbreuk bij kinderen

Website urologie - liesbreuk Open peritoneovaginaal kanaal
Hydrocoele communicans

 

Bij uw zoontje werd een zwelling vastgesteld van de lies of het balzakje. Dit is te wijten aan een blijvend open kanaal tussen de buik en het balzakje. Normaal gezien sluit dit kanaaltje zich voor de geboorte, maar af en toe blijft dit openstaan. Tijdens de groei van het kind wordt dit kanaaltje breder waardoor er vocht naar het balzakje kan stromen. Dit geeft aanleiding tot een "waterbreukje" in de volksmond of "hydrocoele communicans". Hierdoor zien we soms een zwelling t.h.v. de lies die vooral opvalt als het kind veel heeft gespeeld. Zeldzaam kan een klembreuk ontstaan. Dit is uiteraard een urgentie.

 

Verloop van de ingreep

 

Voor de ingreep wordt uw zoontje 1 dag opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt 's morgens verwacht op de kinderafdeling. Eén van de ouders mag meekomen naar de operatiezaal tot de algemene verdoving is toegediend. Afhankelijk van de leeftijd van uw zoontje gebeurt dit via een infuus of (meestal) via een masker.

Zodra uw zoontje slaapt, plaatst de anesthesist een "caudaal blok": dit is een lokale verdoving waardoor uw zoontje bij het ontwaken geen pijn ondervindt.

 

De chirurg maakt een insnede in de lies. Hij opent het lieskanaal en zoekt het open kanaaltje op. Dit wordt dan helemaal vrijgemaakt tot tegen het buikvlies waar het afgebonden wordt. Daarna wordt de insnede gesloten. De huid wordt ofwel inwendig gehecht ofwel dicht gekleefd. 's Avonds komt de uroloog nog eerst bij uw zoontje langs voor controle van de wonde en algemene toestand. Daarna mag uw zoontje terug naar huis vertrekken.

Nazorg

 

Enkele dagen na de ingreep gaat u best bij uw huisarts langs voor controle van de wonde.

Tot 14 dagen na de ingreep laat u uw zoontje best niet zwemmen en geen sportactiviteiten uitoefenen.

Ongeveer een maand na de ingreep wordt u verwacht voor een controle-raadpleging bij de behandelende uroloog.

 • urologie -  home 2
 • urologie -  home 7
 • urologie -  home 4
 • urologie -  home 6
 • urologie -  home 5
 • urologie -  home 3
 • urologie -  home 8
 • urologie -  home 1