Eerste contact

Tijdens het eerste contact op de stomaraadpleging vindt een algemeen verkennend gesprek (intakegesprek) plaats. Aan de hand van dit gesprek kan de stomaverpleegkundige zich een beeld  vormen over jou en je omgeving, je activiteiten en eventuele beperkingen in het dagelijks functioneren. Na het verkennend gesprek overloopt de stomaverpleegkundige wat jou en je familie reeds weten over de ingreep na het contact met de chirurg.  Bij deze uitleg wordt de aanwezigheid van je partner of een ander familielid erg op prijs gesteld.

 

Een aantal brochures verduidelijken de verdere uitleg. De brochures worden gebruikt door de arts, op de stomaraadpleging en op de verpleegafdelingen. Zo is er een uniformiteit in de uitleg die je krijgt. 

Er is een brochure beschikbaar voor ieder type ingreep:

 

 

Je krijgt deze brochures bij het eerste contact. Indien nodig kan je op ieder moment in het zorgtraject (arts, opname, ontslag) verdere uitleg krijgen bij de brochures. De nodige uitleg verschilt immers van patiënt tot patiënt.

 

In de brochures staan foto's en tekeningen om duidelijk te maken hoe de ingreep gebeurt en hoe een stoma eruitziet. Ook geven de brochures uitleg over het materiaal dat er in de opnamefase op de verpleegafdeling zal gebruikt worden.  

 

Nadat deze informatie doorgedrongen is, bepaalt men de voorkeurspositie van het stoma. De stomaverpleegkundige laat je een aantal houdingen aannemen om deze plaats te bepalen. Als de plaats bepaald is, brengt de stomaverpleegkundige een plaat met zakje aan (het zogenaamde proefzakje) om je te leren wennen aan het idee en eventuele ervaringen nadien te delen met de stomaverpleegkundige.

 

In sommige gevallen is het niet mogelijk om je uitgebreid te informeren, bijvoorbeeld door de hoogdringendheid van de ingreep.