Opnametermijn

Dagzaal - Opening psycho-geriatrie - IMG_9848 Een opname op SP-psychogeriatrie is steeds een langdurige opname. Deze kan gaan van  vier tot zes weken, afhankelijk van de zorgvraag.

 

Er wordt gestart met een observatieperiode van twee weken. Gedurende deze periode wordt er geobserveerd door het multidisciplinaire team  Zo kunnen we een beeld krijgen van de problematiek en het functioneren.

 

Na de observatieperiode kunnen we meer doelgericht gaan werken. Afhankelijk van de behoeften zal ons aanbod individueel en groepsgericht zijn.

Naast psychotherapie is er ook de medicamenteuze therapie.

 

Samen met u en uw familie bekijken we ook wat de toekomst kan brengen.

 

Na het familiegesprek met de ouderenpsychiater dr. Hulstaert, volgt, naargelang behoefte, nog een gesprek met de psychologe en/of de maatschappelijk werker.

Het ontslag wordt gecoördineerd en voorbereid samen met de maatschappelijk werker.

 

Wenst u nog meer info, lees dan zeker onze onthaalbrochure.

 

PDF icoonOpnamebrochure SP-psychogeriatrie