De rol van de familie

Naaimachine - Opening psycho-geriatrie - IMG_9832 Als familie wordt u nauw betrokken bij de opname. Al tijdens de eerste dagen wordt u door de maatschappelijk werker en de ergotherapeute uitgenodigd om samen een levensgeschiedenis op te stellen. Dit is belangrijk om een beeld te kunnen vormen over de patiënt en zijn omgeving.

 

Gedurende de opname kan u steeds bij het team terecht met  vragen en bemerkingen.

 

Ongeveer twee weken na aanvang van de opname, gaat er een multidisciplinair teamoverleg door op woensdag.

Nadien wordt u op maandagnamiddag uitgenodigd op een familiegesprek bij dr. Hulstaert. Samen met de maatschappelijk werker kan dan gericht gewerkt worden naar het ontslag.

 

Op uitnodiging van de psychologe en de ergotherapeute, kan u ook deelnemen aan de maandelijkse Psycho-Educatie. Er wordt dan zoveel mogelijk relevante informatie gegeven over dementie en de vragen die u heeft, worden beantwoord.

 

U kan al deze info nog eens rustig nalezen in deze folder.

 

PDF icoonInformatiebrochure psychogeriatrie