Slaaptraining

_BBM8181 Insomnia is één van de frequenste slaapstoornissen. In-en of doorslaapstoornissen, te vroeg ontwaken en slechte slaapkwaliteit hebben een weerslag op het functioneren overdag. Wanneer dit langer dan één maand aansleept spreken we van chronische insomnia. Secundaire oorzaken moeten uitgesloten worden: medische en psychiatrische stoornis, omgevingsfactoren en intrinsieke slaapstoornis.

 

Insomnia is nog een te vaak onderschat probleem. Gezien de nadelige gevolgen op psychische en fysische gezondheid is behandeling essentieel. De behandeling via slaapmedicatie is reeds lang bekend en vlot toegankelijk, maar is niet zonder nevenwerkingen.

 

Voor de lange termijn therapie gaat de laatste jaren dan ook meer aandacht naar de cognitieve slaaptherapie: Slaaptraining. Deze slaaptraining draait rond educatie, bewustwording van je slaapgedrag aan de hand van een slaapdagboek, oplossingen rond foute slaapgedachten en gedragingen, aangevuld met relaxatieoefeningen. In het slaaplabo van het Jessa Ziekenhuis gebeurt dit sinds januari 2008 onder begeleiding van een psychologe.