Slaapproblemen

We slapen maar liefst één derde van ons leven. Een goede slaap is essentieel voor een optimaal en gezond lichamelijk en geestelijk functioneren, net zoals voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding. Slaap zorgt naast lichamelijk herstel  voor het verwerken van onze prikkels van de dag en draagt bij tot het ordenen en opslaan van leerervaringen en opbouw van geheugen, alsook  het verwerken van emoties. Langdurig slecht slapen kan een negatief effect hebben op onze gezondheid, onze werkprestatie en de omgang met onze naasten.

 

Pas als iemand niet goed slaapt, wordt duidelijk dat slapen niet zo vanzelfsprekend is als je zou denken. Voor een goede slaap is zowel de duur als de kwaliteit van de slaap van belang.

 

Slaaptekort is vaak gedragsmatig bepaald: onze slaap staat immers onder druk van sociale en professionele factoren, zoals jetlag, shiftwerk, ...

 

Daarnaast zijn er vele slaapaandoeningen, die onderverdeeld worden in 7 categorieën:

  • Insomnia of slapeloosheid
  • Verstoorde ademhaling tijdens de slaap (o.a. snurken en slaapapneu, obesitashypoventilatie)
  • Overmatige en onbedwingbare slaperigheid overdag (o.a. narcolepsie)
  • Ongewoon gedrag tijdens de slaap (o.a. slaapwandelen, angstaanvallen, nachtmerries)
  • Slaapgerelateerde bewegingsstoornis (o.a. rusteloze benen syndroom)
  • Verstoring van het circadiane ritme (bioritme) (o.a. bij shiftwerk, jetlag)
  • Slaapstoonissen bij andere medische en psychische aandoeningen, en ten gevolge van medicatie en alcohol

 

1/3 van de bevolking krijgt ooit te kampen met slaapproblemen. Bij sommigen evolueren deze slaapproblemen van acuut naar chronisch en neemt de ernst ervan vaak toe met de tijd. Het duurt vaak jaren voor er hulp wordt gezocht.

 

Een eerste reactie is jammer genoeg nog steeds het grijpen naar slaapmedicatie. Maar liefst 1 op 10 personen neemt langdurig slaapmiddelen (>20% boven 55j, 1/3 boven 75j). We vergeten bij deze ‘quick fix’ echter de nadelen van slaap-en kalmeermedicatie. Denken we onder andere aan de verslavende werking, het versterken van sufheid overdag en verhoogd valrisico bij bejaarden.

 

Benzomoe

Met het project Benzomoe willen we,  in samenwerking met klinische farmacie,  gebruikers van slaapmiddelen informeren omtrent de risico’s van langdurig gebruik en alternatieven aanbieden voor een goede slaap.