Onderzoek

Tijdens de eerste raadpleging doen we een uitgebreide anamnese, eventueel aangevuld met gestandaardiseerde vragenlijsten. Zo willen we een goed zicht krijgen op het ontstaan, het verloop en de impact van je slaapklachten. Er gebeurt een klinisch onderzoek om ons ook een goed beeld te kunnen vormen van eventuele lichamelijke oorzaken en gevolgen die gelinkt kunnen worden aan je slaapprobleem.

 

Op basis van het resultaat van deze raadpleging krijg je een advies voor verdere behandeling en/of bijkomende, noodzakelijke onderzoeken:

 

Polysomnografie

Tijdens de polysomnografie of slaapstudie worden gelijktijdig slaap- en ademhalingsparameters geregistreerd. Het is de gouden standaard voor de diagnose van slaapapneu. Het onderzoek is in België enkel terugbetaald als het wordt uitgevoerd in het ziekenhuis. Sinds 2018 is het ook toegestaan om een vereenvoudigde versie in de thuissituatie te doen (homepolygrafie), maar enkel voor evaluatie van de behandeling met CPAP of MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) onder bepaalde voorwaarden.

 

PDF icoonFolder Slaaponderzoek_April 2020

 

Multiple Sleep Latency Test (MSLT)

Dit is een aanvulling op de polysomnografie waarbij overdag de slaap wordt geëvalueerd tijdens 4-5 dutjes. Dit onderzoek is per definitie nodig voor het stellen van de diagnose van narcolepsie.

 

PDF icoonFolder MSLT_April 2020

 

Slaapendoscopie

Dit onderzoek gebeurt via een dagopname door de NKO-arts. Het helpt bij de selectie van heelkunde, houdingstherapie of een MRA voor de behandeling van slaapapneu. Tijdens een lichte narcose wordt de luchtweg van neus tot stembanden onderzocht waarbij de plaats en ernst van de luchtwegcollaps worden geëvalueerd. Ook wordt gekeken wat het effect is van het naar voor brengen van de onderkaak en het draaien van het hoofd.

 

PDF icoonSlaapendoscopie_Febr 2019

 

 Slaapdagboek

Het slaapdagboek is een belangrijk instrument bij de aanpak van slapeloosheid of insomnia. Het leert ons wanneer je wakker bent en wanneer je in bed effectief slaapt of ook wakker ligt.  Mits goed ingevuld kunnen we ook linken leggen met indrukken uit de dag (vb. werkuren) en eventuele stoorzenders (vb. gebruik van cafeïne, nicotine, medicatie,…). Dit geeft waardevolle informatie om te komen tot goed onderbouwde verdere behandeladviezen op maat.