Verbeterprojecten

Het verbeterproject richt zich op 75-plussers die worden opgenomen in het ziekenhuis op naar Jessa komen voor onderzoek , consult, dialyse… of hun mantelzorgers. Het kan gaan om projecten die

 • Inspelen op de noden van de patiënt in verband met infrastructuur, toegankelijkheid, participatie, sociale contacten, dag invulling, psychologisch, maaltijdzorg, stervensbegeleiding, veiligheid, functionaliteit, mobiliteit, zelfzorg…
 • De communicatie bevorderen tussen de patiënt, zijn naasten en de zorgverleners
 • Een warm onthaal in het ziekenhuis creëren
 • Het ontslag naar huis vlot doen verlopen
 • Het team ondersteunen om de zorg voor de geriatrische patiënt te vervolmaken
 • De samenwerking met de eerste lijn, mantelzorger, vrijwilligers of andere disciplines  maximaliseren
 • De aankoop van materialen die het mogelijk maken om de zorg voor geriatrische patiënten te verbeteren

 

Projecten die de zorg voor 1 individu verbeteren, worden uitgesloten. Projecten die een éénmalig effect hebben zoals het plannen van een ééndaags event komen niet in aanmerking.

 

Prijs

De indiener(s) van het project worden beloond met een geldsom (500 euro voor de 1ste plaats, 250 euro voor de 2de en 125 euro voor de derde plaats) . Dit bedrag kan naar eigen wens besteed worden.

 

Selectie

De jury selecteert de 3 beste verbeterprojecten. Deze projecten zullen gerealiseerd worden onder leiding van de werkgroep ‘seniorenvriendelijk ziekenhuis’ in nauw overleg met de indiener(s) van het project.

 

De jury bestaat uit

 • Een lid van de werkgroep ‘seniorvriendelijk ziekenhuis’
 • Een directielid
 • Een lid van de cel ‘Business Information & Program Management
 • Twee leden van de JOZ senioren (met link naar de JOZ senioren)

 

De projecten worden geëvalueerd op basis van volgende criteria:

 • Creativiteit en innovatief karakter
 • Realiseerbaar binnen 1 jaar
 • Haalbaarheid/slaagkansen, zowel inhoudelijk als financieel
 • Duurzaamheid
  • Hoe lang blijven de positieve effecten behouden
  • Wat is de impact van het project.

 

De jury motiveert haar keuze in een juryrapport. Hiervan kan iedere indiener na 7 november een kopie bekomen op eigen verzoek .