Samen veilig mobiel

Bent u onzeker over uw eigen rijvaardigheid? Maakt u zich zorgen om de rijvaardigheid van één van uw ouders? Wordt u als arts geraadpleegd om een advies te geven over de rijvaardigheid van een patiënt? Dan kan u bij het rijveiligheidscentrum 'Samen Veilig Mobiel' terecht voor:

 

 

rijsimulator - IMG_9614 Rijvaardigheidsevaluatie

 

Uw rijvaardigheid testen onder begeleiding van een deskundig team.

 

Vrijblijvende rijvaardigheidstraining

Uw vaardigheden verbeteren via een wetenschappelijk onderbouwde training in een veilige omgeving.

 

Vrijblijvend advies & begeleiding

Samen op zoek naar de gepaste antwoorden voor behoud van mobiliteit.

 

Samen veilig mobiel

Met een deskundig team van medische- en mobiliteitsexperts

 

Een goed hulpmiddel om rijvaardigheidsproblemen aan het licht te brengen, is de online checklist die het IMOB samen met het VIAS institute gelanceerd heeft. Er kan een vermoeden zijn van verminderde rijveiligheid zodra de rijervaring sterk begint af te nemen, namelijk vanaf het ogenblik dat de oudere minder dan 3.000 km per jaar aflegt. Dit vermoeden kan versterkt worden naar aanleiding van recente ongevallen of herhaalde blikschade.Tevens kan een veranderde gezondheidstoestand of een verminderde cognitieve toestand aanleiding zijn tot een evaluatievraag.