Rijadvies op maat

Interview dr. Lutin Eos - rijgeschiktheid - IMG_2269

Prof. dr. Tom Brijs: “Het centrum ‘Samen Veilig Mobiel’ heeft niet de bevoegdheid om een rijbewijs in te trekken.”

 

Ons advies doet nooit een uitspraak over de rijbevoegdheid. Met ander woorden, het centrum “Samen Veilig Mobiel” heeft niet de bevoegdheid om een rijbewijs in te trekken. Ons advies behoort tot het medische beroepsgeheim en zal aan geen andere personen of instanties overgemaakt worden tenzij aan de huisarts. Als deelnemer bent u eigenaar van het beroepsgeheim en mag u uiteraard zelf wel steeds het advies overmaken aan anderen. Tevens willen we benadrukken dat uw deelname een evaluatie betreft. Het parcours dat u aflegt in de rijsimulator is dan ook geen rijexamen.

 

 

Dr. Lutin: “De adviezen van het centrum worden in 3 klassen ingedeeld”

 

Klasse A: positief rijadvies

Bij een klasse A moedigen wij u aan om zo verder te doen. We stelden bij uw globale evaluatie geen onoverkomelijke problemen of knelpunten vast. We adviseren u om voldoende vaak (meer dan 3000 km per jaar) de wagen te gebruiken, zodat u de huidige status van uw rijvaardigheid en uw functionele vaardigheden blijft onderhouden.

 

Klasse B: positief rijadvies mits gepersonaliseerde training

Bij een klasse B advies worden geen grote onoverkomelijke problemen vastgesteld. Wel hebben we enkele knelpunten gezien die met een specifieke training verholpen kunnen worden. De meest voorkomende knelpunten zijn kijkgedrag (spiegels!) en het op voorhand inschatten van potentieel gevaarlijke situaties. Omwille van het belang van behoud van uw eigen mobiliteit zal er vanuit het Centrum in dat geval training voorgesteld worden. Die training is individueel en specifiek gericht op het vastgestelde knelpunt. Afhankelijk van de aard van het knelpunt kan de training een computer- of simulatortraining zijn.

 

Klasse C: negatief rijadvies - rijstop

Bij een klasse C advies raden wij u aan om te stoppen met rijden. Wij hebben bijvoorbeeld problemen vastgesteld waarbij u niet aan de wettelijke minimumnormen voldoet (bijvoorbeeld onvoldoende zicht). Of we hebben aandachtsproblemen vastgesteld zowel bij de vaardigheidstesten als bij de rit in de simulator. Onvoldoende inzicht in de eigen rijprestaties kan eveneens een belangrijk argument zijn om een negatief rijadvies te geven. Een klasse C advies wordt niet lichtvaardig gegeven. Die beslissing wordt genomen op basis van een uitgebreide meting die heeft aangetoond dat het probleem te ernstig is en weinig effect verwacht wordt van training.

 

 

Samen op zoek naar alternatieven bij een negatief rijadvies 

Krijgt u van ons een negatief rijadvies, dan zijn we ons bewust van de negatieve impact van het verlies van uw mobiliteit. Dan gaan we samen met u op zoek naar vervoersalternatieven. Meestal leggen ouderen vaste trajecten af binnen vaste tijdstippen waarvoor waarschijnlijk vervoersalternatieven bestaan. We brengen u dan in contact met initiatieven van De Lijn en de MAV (Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer).

 

Tweede opinie bij een negatief rijadvies 

Bent u het niet eens met een negatieve rijadvies en wenst u graag een tweede opinie, dan raden we u aan om contact op te nemen met het CARA (het officiële Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing). Het CARA evalueert welke invloed uw medische aandoening heeft op uw deelname als bestuurder aan het gemotoriseerd verkeer. U zal dan door CARA getest worden met een rit op de weg, regio Hasselt.

 

 

Het Centrum Samen Veilig Mobiel is een medisch initiatief dat een antwoord wil bieden op een maatschappelijke vraag en is ontstaan vanuit de zorg.  Het centrum “Samen Veilig Mobiel” is geen overheidsinitiatief.  Wel kan het centrum rekenen op een goede samenwerking met het VIAS institute.