Hoe gaan we te werk?

senior met sticker

Afspraak maken

Je kan een afspraak maken via telefoon (011 33 88 66), binnen de kantooruren (van 9u00 tot 17u00), of per e-mail: ...

 

Verkennend gesprek

We starten steeds met een verkennend gesprek met de arts, waarna eventueel meteen kan afgesproken worden dat de globale evaluatie start. In het kader van de evaluatie zijn er in totaal 3 contactmomenten.

 

Evaluatiemoment 1

Tijdens dit contactmoment starten we met de evaluatie. Op die dag wordt het medisch dossier door de arts doorgenomen (gelieve alle relevante gegevens mee te brengen zoals medische voorgeschiedenis en huidige medicatielijst). Er wordt nagegaan of de deelnemer voldoet aan de wettelijke minimumnormen.

 

Evaluatiemoment 2

Tijdens het volgende contactmoment word je geëvalueerd op je functionele vaardigheden. Aansluitend gebeurt de rijvaardigheidsevaluatie op de weg.

Bij de ritevaluatie wordt rekening gehouden met de omstandigheden waarin nog gereden wordt. Zo zullen we geen stedelijke omgeving of autosnelwegen meer voorzien als die niet meer bereden worden.

Een familielid mag ook in de wagen plaatsnemen en zo de ritevaluatie meevolgen.

 

Evaluatiemoment 3

Het laatste contactmoment is voorzien voor het eindgesprek waarbij de resultaten van de evaluatie met jou besproken worden. Je krijgt uitvoerig de tijd om vragen te stellen.

 

Praktisch

  • Kostprijs: €250 (inclusief BTW) voor een volledig assessment

    De activiteiten van het Centrum Samen Veilig Mobiel gaan door in het Jessa Ziekenhuis op campus Salvator (Dagziekenhuis Geriatrie)