Hoe gaan we te werk?

senior met sticker

Afspraak maken

U kan een afspraak maken via telefoon (011.33.88.66), binnen de kantooruren (van 9u00 tot 17u00), of per e-mail: ...

 

Verkennend gesprek

We starten steeds met een verkennend gesprek met de arts, waarna eventueel meteen kan afgesproken worden dat de globale evaluatie start. In het kader van de evaluatie zijn er in totaal drie contactmomenten.

 

Evaluatiemoment 1

Tijdens dit contactmoment starten we met de evaluatie. Op die dag wordt het medisch dossier door de arts doorgenomen (gelieve alle relevante gegevens mee te brengen zoals medische voorgeschiedenis en huidige medicatielijst). Er wordt nagegaan of de deelnemer voldoet aan de wettelijke minimumnormen.

 

Evaluatiemoment 2

Tijdens het volgende contactmoment wordt u geëvalueerd op uw functionele vaardigheden. Aansluitend gebeurt de rijvaardigheidsevaluatie in de rijsimulator. In een beperkt aantal gevallen komt het voor dat een deelnemer fysieke ongemakken ervaart tijdens de evaluatie in de rijsimulator1. Daarom vragen we steeds dat u zich laat begeleiden door een persoon die een auto kan besturen, moest u zich na de evaluatie niet voldoende fit voelen om te rijden.

 

Evaluatiemoment 3

Het laatste contactmoment is voorzien voor het eindgesprek waarbij de resultaten van  de evaluatie met u besproken worden. U krijgt uitvoerig de tijd om vragen te stellen.

 

 

Praktisch

  • Kostprijs: 250 euro (inclusief BTW)
  • De activiteiten van het Centrum “Samen Veilig Mobiel” gaan door op twee locaties
    • Evaluatiemomenten 1 en 3 gaan door in het Jessa Ziekenhuis op campus Salvator.
    • Evaluatiemoment 2 gaat door bij het Instituut voor Mobiliteit op het Wetenschapspark in Diepenbeek.

 

 


1 We noemen dit ook wel eens ‘simulatorziekte’. Iemand met simulatorziekte voelt zich duizelig of misselijk door het kijken naar bewegende beelden terwijl het lichaam stil zit. Symptomen van simulatorziekte verdwijnen vanzelf binnen de 15 à 30 minuten na het stoppen met rijden. U mag echter geen voertuig besturen zolang u symptomen ervaart. Daarom vragen we dat u zich steeds laat begeleiden door een persoon die een auto kan besturen. Wij passen enkele maatregelen toe om de kans op simulatorziekte zo klein mogelijk te houden, en willen benadrukken dat deze symptomen slechts bij een klein gedeelte van de doelgroep voorkomen.