Doel

Prof. dr. Tom Brijs: “Ouderen zijn geen slechte chauffeurs. Ons doel is dan ook om ouderen zo lang mogelijk mobiel te houden.”

 

Heel wat studies tonen aan dat ouderen niet slecht rijden. Bovendien voelen heel wat ouderen aan dat hun functionele vaardigheden wat verminderen en passen ze hun rijgedrag aan. Ze rijden niet meer tijdens de spitsuren, in het donker of bij slechte weersomstandigheden. Daarnaast rijden ze vaak ook trager, houden ze een grotere afstand van hun voorligger en vermijden ze verkeerssituaties waar ze moeite mee hebben. 

 

Het zou onverantwoord zijn om alle ouderen over dezelfde kam te scheren. De achteruitgang die de leeftijd met zich meebrengt, verschilt van persoon tot persoon en is dus niet leeftijdsspecifiek. Er zijn dan ook geen argumenten om ouderen alleen op basis van het criterium ‘leeftijd’ te evalueren op hun rijveiligheid.

 

Jessa Ziekenhuis  en IMOB hebben daarom de handen in elkaar geslagen en specifiek onderzoek gedaan naar het evalueren van rijveiligheid bij ouderen met de ondersteuning van Careville. Vanuit deze kennis is het centrum Samen Veilig Mobiel ontstaan.

 

 

Dr. Lutin: “Het centrum “Samen Veilig Mobiel” geeft een globale evaluatie van rijveiligheid bij ouderen waarbij we zowel rijgeschiktheid als rijvaardigheid evalueren.”

 

Rijgeschiktheid

Rijgeschiktheid wordt medisch geëvalueerd. De arts doet een uitspraak op basis van de gegevens uit het medisch dossier (ziektegeschiedenis en medicatie gebruik), rekening houdend met de wettelijke bepalingen hieromtrent.

Ons onderzoek wees uit dat dit een heel éénzijdige benadering van rijveiligheid is. Rijden is een complexe taak waarbij meerdere functionele vaardigheden nodig zijn. Het gaat dan om visuele (kijken), cognitieve (beslissen) en motorische (bewegen) vaardigheden. Voorbeelden van dergelijk functionele vaardigheden zijn aandacht, reactiesnelheid, flexibiliteit en gezichtsscherpte.

 

Rijvaardigheid

Binnen het centrum gebeurt de evaluatie van rijvaardigheid in een rijsimulator. De rijsimulator biedt een veilige omgeving. Hier kunnen we verkeerssituaties simuleren waarvan we weten dat ze bij ouderen problemen geven, zoals voorrang verlenen op kruispunten, links afslaan op kruispunten, reageren op verkeerstekens en reageren bij onverwachte gebeurtenissen. Die simulaties zijn voor alle deelnemers identiek. De rijsimulator geeft ons via de computer objectieve informatie over de gemiddelde snelheid, de positie op de rijbaan, het slingergedrag en het vermogen om veilig af te slaan.

 

De arts-geriater krijgt een uitgebreid rapport dat meerdere aspecten van de simulatorrit bespreekt. Samen met de resultaten van het rijgeschiktheidsonderzoek kan hij hiermee een gefundeerd advies formuleren over de rijveiligheid van de geëvalueerde persoon.