Protheserevalidatie

Een aanvraag tot opname gebeurt door middel van het aanvraagdossier voor revalidatie en kan best reeds in het acuut ziekenhuis opgemaakt worden door de behandelende arts en de sociale dienst.

 

De uiteindelijke opname kan pas doorgaan vanaf het moment dat de wonde genezen is en de prothese aangemeten werd. Als je in de tussenperiode niet naar je eigen woning kan terugkeren, vraag dan aan de sociale dienst van het acuut ziekenhuis om samen met jou een tussenoplossing te zoeken.

 

Weet je wanneer je uitslagen wordt uit het ziekenhuis? Plan dan meteen al een consultatie in met één van onze revalidatieartsen. Daarvoor neem je contact op met onze secretariaatsmedewerker revalidatie op het telefoonnummer 013 55 08 07. Na de consultatie zorgt de arts ervoor dat je reeds kan opstarten in een ambulant oefenprogramma ter voorbereiding op de protheserevalidatie.

Het oefenprogramma vindt steeds plaats om de 14 dagen op een maandag. Gedurende deze periode kunnen de arts en de prothesist je situatie goed opvolgen en tijdig stappen ondernemen voor het aanmeten en maken van de liner en prothese.

 

Wij organiseren ook twee infosessies. De eerste wordt  meteen na je consultatie ingepland en gaat over extensiepostuur en transfertraining. Zodra je liner er is, plannen we een tweede infosessie in. Daarbij zoomen we dieper in op de hygiëne van de stomp en de liner en het aandoen van de liner.

 

Zodra je prothese aangemeten en gereed is, bekijkt de revalidatiearts wanneer je opgenomen kan worden om te starten met de protheserevalidatie. Tijdens de opname worden er nog eens twee infosessies georganiseerd. De eerste sessie heeft als thema stompharding. In de tweede en laatste sessie vatten we alle belangrijke info uit de voorgaande sessies nog eens samen.

 

Afspraak maken voor een consultatie?

Secretariaat revalidatie T. 013 55 08 07