Neurologische revalidatie

neurologische revalidatie - IMG_0480

Neurologische revalidatie is één van de kernspecialisaties van het revalidatieteam. Dit programma is gericht op aandoeningen van de hersenen of het zenuwstelsel.


Enkele voorbeelden:

  • niet – aangeboren hersenletsel als gevolg van een herseninfarct, hersenbloeding of een ongeval
  • verlamming na incompleet ruggenmergletsel
  • perifere zenuwletsels
  • Ziekte van Parkinson
  • Guillain-Barré syndroom
  • veralgemeende zenuwontsteking
  • enz.

 

Opname

 

Neurologische revalidatie wordt ambulant en gehospitaliseerd aangeboden. De aanvraag tot opname dient steeds te gebeuren door middel van het aanvraagdossier voor revalidatie. Dit dossier bestaat uit een medisch en verpleegkundig deel.

 

Het aanvraagdossier wordt opgemaakt in het verwijzend ziekenhuis en door de sociale dienst opgestuurd. Alle aanvragen moeten steeds binnen zijn voor dinsdag 17u. Elke aanvraag wordt individueel bekeken door het opnameteam. Zij gaan na of aan de opnamecriteria voldaan is, iemand revalidatiedoelstellingen heeft en  voldoende belastbaar is om op te starten binnen een intensief revalidatieprogramma.

 

Soms heeft het opnameteam bijkomende informatie nodig om tot een beslissing te komen. Dit zal door de revalidatie – arts opgevraagd worden. Daarom is het dus aangewezen dat zowel het telefoonnummer als het mailadres van de contactpersoon (verwijzend ziekenhuis) vermeld staat op het aanvraagdossier. Om de procedure vlotter te laten verlopen, adviseren we bij de eerste aanmelding reeds verslagen van de kinesist, ergotherapeut en/of logopedist toe te voegen.

 

Aanvraag tot opname

Klik hier om het dossier als pdf te downloaden en in te vullen.

Klik hier om het dossier als Word-document te downloaden en in te vullen.

 

Aanvragen dienen verzonden te worden naar de sociale dienst. Bij voorkeur via mail naar ....