Locomotorische revalidatie

Het revalidatiecentrum is ook gespecialiseerd in locomotorische revalidatie: problemen met spieren, gewrichten en de wervelzuil.

ortho IMG_7062

Dit programma omvat revalidatie na:

  • het plaatsen van een gewrichtsprothese van de knie of heup.
  • amputatie van een lidmaat (zie rubriek prothese revalidatie).
  • polytrauma (bij verschillende botbreuken na een ongeval)
  • een chirurgische ingreep o.w.v. een botbreuk.
  • letsels van pezen en zenuwen aan de handen.

 

Opname

Locomotorische revalidatie wordt ambulant en gehospitaliseerd aangeboden. Multidisciplinaire rug- en nekrevalidatie wordt enkel ambulant aangeboden.

 

Aanvraag tot opname

De aanvraag tot opname verloopt  door middel van het aanvraagdossier voor revalidatie. Het is niet mogelijk om jezelf op de wachtlijst te laten plaatsen, elke aanmelding gebeurt via de sociale dienst van het verwijzend ziekenhuis.

 

Het aanvraagdossier wordt bij opname ingevuld in het verwijzend ziekenhuis en door de sociale dienst opgestuurd. Alle aanvragen moeten steeds binnen zijn voor dinsdag 17u. Elke aanvraag wordt individueel bekeken door het opnameteam. Zij gaan na of aan de opnamecriteria voldaan is en iemand voldoende belastbaar is om op te starten binnen een intensief revalidatieprogramma.

 

Klik hier om het dossier als pdf te downloaden en in te vullen.

Klik hier om het dossier als Word-document te downloaden en in te vullen.

 

Aanvragen dienen verzonden te worden naar de sociale dienst. Bij voorkeur via mail naar ....