Comarevalidatie

Ons revalidatiecentrum is sinds 2004 erkend als expertisecentrum voor comapatiënten in minimale bewustzijnstoestand of in vegetatieve toestand. Wij bieden plaats aan 5 patiënten met een verminderd bewustzijn.

 

Aan de hand van een actief en op maat gemaakt revalidatie/stimulatieprogramma van maximum 6 maanden streven we naar het verhogen van de levenskwaliteit van zowel de comapatiënt als de familie. Verder zetten we een zorgnetwerk op voor de langetermijnzorg en begeleiden we je bij de organisatie van aangepaste opvang, zorg en huisvesting.

De opname

 

Rekening houdend met het feit dat er slechst 5 plaatsen ter beschikking zijn, is het mogelijk dat er periodiek wachttijden zijn voor een beschikbaar comabed. Wij adviseren om steeds met de sociale dienst van het adviserend ziekenhuis naar meerdere opties te kijken.

 

Alvorens een opname kan geconcretiseerd worden, is het wenselijk om de famile eerst te laten kennismaken met het gangbare comatraject. Hiervoor wordt de familie van de toekomstige revalidant uitgenodigd om samen te zitten met de leden van ons multidisciplinair team. Tijdens het intakegesprek wordt meer inhoudelijk uitleg gegeven over het comaprogramma en worden de wederzijdse verwachtingen afgetoetst. Hierna wordt op korte termijn een opnamedatum afgesproken.

 

Aanvraag tot opname

De aanvraag tot opname verloopt  door middel van het aanvraagdossier voor revalidatie. Het is niet mogelijk om jezelf op de wachtlijst te laten plaatsen, elke aanmelding gebeurt via de sociale dienst van het verwijzend ziekenhuis.

 

Het aanvraagdossier wordt bij opname ingevuld in het verwijzend ziekenhuis en door de sociale dienst opgestuurd. Alle aanvragen moeten steeds binnen zijn voor dinsdag 17u. Elke aanvraag wordt individueel bekeken door het opnameteam. Zij gaan na of aan de opnamecriteria voldaan is en iemand voldoende belastbaar is om op te starten binnen een intensief revalidatieprogramma.

 

Klik hier om het dossier als pdf te downloaden en in te vullen.

Klik hier om het dossier als Word-document te downloaden en in te vullen.

 

Aanvragen voor opname dienen verzonden te worden naar de sociale dienst. Bij voorkeur via mail naar ....