Arbeidsreïntegratie

weer aan het werk - IMG_3070

 • Je bent gemotiveerd om terug aan het werk te gaan na een ziekte of ongeval, maar je weet niet hoe?
 • Je wil de draad terug oppikken op je werk, maar je worstelt met een aantal vragen of twijfels?
 • Je wil contact houden met je werkgever en terugkeren in dezelfde job of een aangepaste job?
 • Je wil je mogelijkheden en vaardigheden maar ook je beperkingen onderzoeken om terug aan de slag te gaan bij een nieuwe werkgever?

 

In ons centrum kunnen we je tijdens de acute revalidatiefase hierbij begeleiden en ondersteunen om samen oplossingen te zoeken.

 

Onze doelstellingen

 • individuele ondersteuning van werknemers die uitvallen in arbeid door langdurige ziekte of (arbeids)ongeval
 • voorkomen van uitsluiting uit arbeid na gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen
 • begeleiding naar optimale hertewerkstelling bij de huidige werkgever in een systeem van aangepast werk
 • onderhouden van contacten en informeren van werkgevers
 • aanbieden van een raamwerk voor een beleid naar jobbehoud en arbeidsreïntegratie bij werkgevers

 

Wat bieden wij?

 • snelle en vroegtijdige interventie naar hertewerkstelling in het revalidatiecentrum
 • revalidatietherapie en training in functie van arbeidsreïntegratie
 • opstellen van een revalidatieprogramma in functie van arbeidsreïntegratie rekening houdend met de beperkingen, vaardigheden en mogelijke werkplekaanpassingen
 • informatie en opleiding
 • trajectbegeleiding naar hertewerkstelling: dossieropbouw tewerkstellingsondersteunende maatregelen, tegemoetkomingen, wettelijke interventiemogelijkheden
 • werkpostanalyse en advies werkpostaanpassing
 • onderzoeken van de mogelijkheden en vaardigheden, rekening houdend met de beperkingen
 • aanbieden en adviseren van hulpmiddelen

 

 

Meer info?

Jaqueline Top, sociale dienst

Tel. 013 55 06 10

 

Miet Nollet, secretariaat

ESF Tel. 013 55 08 07

 

Downloads

PDF icoonBrochure Weer aan het werk

PDF icoonFolder Weer aan het werk