Aanvraag tot opname

aanvraag tot opname - IMG_1544 Een aanvraag tot opname gebeurt door de huisarts, de behandelende arts of de sociale dienst van het verwijzend ziekenhuis via dit formulier.