Sociaal assistent

sociale dienst - IMG_1554

De sociaal werker staat stil bij de beleving van de beperkingen die een aandoening met zich meebrengt. Denk maar aan relationele problemen t.o.v. de partner, kinderen, vrienden, …  Als gevolg van een aandoening of ziekte kunnen er verscheidene problemen op je pad komen. Onze sociaal werkers ondersteunen je bij het zoeken naar oplossingen tijdens je verblijf in het revalidatiecentrum.

 

Voor de opname kan je bij hen terecht voor informatie over de revalidatie en voor een aanmelding op de wachtlijst.

Tijdens de opname zal de maatschappelijk assistent kennismaken met jou en je familie en je situatie mee opvolgen. Je kan bij hen terecht voor:

  • financiële vragen over betalingen, hospitalisatieverzekering, afbetaling van ziekenhuisrekeningen, schuldhulpverlening, …
  • juridische vragen over arbeidsongevallenverzekering, sociale wetgeving, aanstelling bewindvoering, …
  • vragen over het ‘Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap’, opstart van een dossier bij het VAPH voor aanpassing woning of hulpmiddelen, …
  • sociaal-administratieve zaken zoals aanvragen voor tegemoetkomingen bij het FOD of de Vlaamse Sociale Bescherming, de mantelzorgtoelage, ziekenvervoer, hulpmiddelen, …
  • informatie met betrekking tot je rijgeschiktheid na de opname, opmaak van een dossier bij het CARA of eventuele aanpassingen van de auto
  • arbeidsreïntegratie en huisvestigingsproblemen

 

Aangezien een opname in het revalidatiecentrum steeds van tijdelijke aard is, behoort het tot de kerntaken van de maatschappelijke assistent om je (toekomstig) ontslag voor te bereiden. Afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen van de revalidant en zijn of haar familie wordt, in overleg met het team, een goede opvang georganiseerd na het ontslag uit het revalidatiecentrum.