Revalidatieverpleegkundige

verpleging - Reva 2_040316_278

Het verpleegteam biedt een warme en kwaliteitsvolle totaalzorg gedurende de hele revalidatieperiode, bestaande uit lichaamsverzorging, medicatiezorg, voeding en verpleegtechnische zorgen.

 

De revalidatieverpleegkundigen coachen de revalidant om een zo hoog mogelijk niveau van zelfzorg te bereiken. Ze oefenen de vaardigheden, aangeleerd binnen therapie, samen met de revalidant verder in op de afdeling. Daarnaast geven ze info en educatie aan de patiënt en familie.

 

Ze coördineren de zorg en trachten steeds de wederzijdse verwachtingen tussen revalidant, familie en het multidisciplinaire team op elkaar af te stemmen.