Jouw opname

aanvraag tot opname - IMG_1544

Een goedgekeurd dossier wordt overgemaakt aan de sociale dienst die vervolgens contact zal opnemen met het verwijzend ziekenhuis om een opname in te plannen. De opnamedatum is afhankelijk van de medische urgentie en de beschikbare plaatsen in het centrum. Hou er rekening mee dat bij een goedkeuring het steeds mogelijk is dat je toch even moet wachten op een beschikbare plaats.

 

Voorinschrijving

Eenmaal de opnamedatum definitief gepland is, word je ‘vooringeschreven’. Op de dag van opname moeten jij of je vertrouwenspersoon bij het onthaal aanmelden met je identiteitskaart. Onze onthaalmedewerker overloopt dan met jou het opnamedocument dat je moet ondertekenen.

 

Kamerkeuze

Bij het aanvraagdossier kan je een kamervoorkeur opgeven. Hou er rekening mee dat voor een éénpersoonskamer een kamer- en honorariumsupplement worden aangerekend  per verpleegdag. Informeer zelf altijd goed op voorhand bij jehospitalisatieverzekering of het verblijf voor een éénpersoonskamer is opgenomen in je polis en informeer je over de verblijfstermijn die gerespecteerd moet worden.

 

Je uiteindelijk verblijf in een éénpersoons- of tweepersoonskamer is afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment zelf.

Wens je een eenpersoonskamer, maar word je opgenomen op een tweepersoonskamer? Geef dan je voorkeur door bij het diensthoofd van de afdeling. In de mate van het mogelijke houden we daar rekening mee en kun je op een later moment in de revalidatie verhuizen naar een eenpersoonskamer.

 

Wens je een tweepersoonskamer, maar word je opgenomen op een éénpersoonskamer? Dan rekenen wij geen supplementen aan. En zodra de mogelijkheid zich voordoet, verhuis je naar een tweepersoonskamer.

 

Toewijziging vertrouwenspersoon

 Rekening houdend met de privacywetgeving, mogen de leden van het multidisciplinair team geen informatie geven aan derden zonder je nadrukkelijke toestemming of aanwezigheid. Op de dag van je opname zal aan je bevraagd worden om 1 of meerdere vertrouwenspersonen aan te wijzen die je bijstaan. Je vertrouwenspersoon heeft het recht om informatie te ontvangen over je gezondheidstoestand.