LOGO i2CoRT honingraat_RGB

 

Innovatie- en implementatieversneller voor complexe revalidatietechnologie

01/05/2018 – 30/04/2020

 

I²-CoRT brengt state-of-the-art kennis en ervaring bij elkaar van revalidatiecentra, kenniscentra, (KMO) bedrijven, gezondheidszorg-organisaties en patiënten (organisaties) om de innovatie en implementatie van revalidatietechnologie te promoten en te versnellen.


Lees meer op de i²-CoRT project website

 

 

terug naar boven Uitdagingen

De revalidatiezorg staat onder grote druk door de stijgende vergrijzing en ziekte-gerelateerde kosten binnen de gezondheidszorg. Een optimalisatie van de (kosten-) effectiviteit van behandelingen dringt zich hierdoor op. De inzet van revalidatietechnologie in de zorg (zoals robots, sensoren, nieuwe materialen en productieprocessen voor hulpmiddelen) biedt uitstekende mogelijkheden om ook in de toekomst eenkwalitatief hoogstaande revalidatiezorg te waarborgen. De doelstellingen van het gebruik van revalidatietechnologie zijn: a) het verhogen van trainingstijd en -intensiteit voor patiënten, b) het verlengen van de contacttijd tussen patiënt en zorgverlener, en c) het attractiever maken van therapieën. 

 

De ontwikkeling van nieuwe technologieën gaat razendsnel. Echter, veel technologische innovaties komen niet tot wasdom en worden niet geïmplementeerd in de revalidatiezorg. Dit wordt medeveroorzaakt doordat de essentiële kennisuitwisseling en samenwerking ontbreekt tussen zorgdomein-experts (behandelaren & patiënten),innovatieve (KMO)bedrijven en relevante kennisinstellingen. Ook een gedegen effectiviteitstoetsing ontbreekt vaak waardoor technologie mogelijks verkeerd ingezet wordt in derevalidatie.

 

terug naar boven Globale doelstellingen

I²-CoRT beoogt zowel de ontwikkeling als de implementatie van complexe revalidatie technologische innovaties te versnellen, waardoor de kwaliteit, detoetsing en de beschikbaarheid van innovatieve producten in de revalidatiezorg verhoogd wordt.Twee innig met elkaar samenhangende tracés worden gevolgd:

 1. een procedureel en infrastructureel tracé (= ontwikkeling van 3 klinische testcentra in de nabijheid van revalidatiecentramet een netwerk van kennisinstellingen en bedrijven daaromheen)
 2. een inhoudelijk concreet product-georiënteerd tracé (= ‘model’-trajecten waarbij concrete revalidatie technologische innovatie-ideeën uitgewerkt).

terug naar boven
Belangrijkste activiteiten

 1. Ontwikkeling van 3 nieuwe klinische testcentrawaar revalidatie technologische innovaties kunnen worden ontwikkeld en getest voor veilig gebruik in de revalidatiezorg;
 2. Uitbreiding van de Euregionale kennis-as ‘Revalidatierobotica’ tot een ‘Kennis-as Revalidatietechnologie’, waarin expertsuit revalidatiecentra, (KMO)bedrijven en kennisinstellingen samenwerken (kennisdeling & co-creatie).
 3. Ontwikkeling en evaluatie van nieuwe revalidatie technologische producten die, samen met bedrijven en kennisinstellingen, wordengevaloriseerd en grens-overstijgend worden geïmplementeerd.
 4. Bevorderen van Euregionale vergelijking (naar onder meer inhoud, wetgevend kader, marktverschillen) en uitwisseling vansucceselementen en ‘best practices’.
 5. Stimulering van grens-overstijgende bedrijvigheid op het gebied van revalidatie technologische innovatie en (nieuwe) revalidatiezorgdiensten.

 

terug naar boven I²-CoRT partners

Het I²-CoRT consortium bestaat uit de volgende project partners:

 • Adelante Zorggroep – Revalidatiecentrum & Kenniscentrum, Hoensbroek, Nederland* 
 • Jessa Ziekenhuis – Revalidatiecentrum Sint-Ursula, Herk-de-Stad, België
 • Universiteit Maastricht – Human Movement Sciences & Instrument Development, Engineering & Evaluation, Maastricht, Nederland
 • Technische Universiteit Eindhoven – Industrial Design, Eindhoven, Nederland
 • Zuyd Hogeschool – Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie, Heerlen, Nederland
 • Universiteit Aachen – Institute for Applied Medical Engineering, Aachen, Duitsland
 • Universiteit Hasselt – Expertisecentrum voor Digitale Media, Hasselt, België
 • Hogeschool PXL – Expertisecentrum Zorginnovatie, Hasselt, België
 • CHU Luik – Fysische geneeskunde, revalidatie en sporttraumatologie, Luik, België
 • Universiteit Luik – Fysische geneeskunde, revalidatie en sporttraumatologie, Luik, België 
 • Pôle MecaTech ASBL – WeLL (Wallonia E-Health Living Lab), Namen, België
 • coördinerende partner

 

logo alle partners

terug naar boven

terug naar boven Verwachte resultaten

 • Innovatievriendelijke, grens-overstijgende bedrijfsomgeving voor revalidatie technologische innovaties, met 3 klinische testcentra
 • Protocollen t.b.v.:
  • te hanteren testprocedures en –methodologie
  • werven van nieuwe (MKB)bedrijven met RT innovatie-ideeën 
  • revalidatiecertificering t.a.v. gebruik/toepassing van ontwikkelde RT innovaties.
  • gestructureerde, supra-regionale implementatie van ontwikkelde RT innovaties
 • Nieuwe RT producten uit ‘model-projecten’ 
  • nieuw prototype robot voor training van de arm-hand
  • draagbaar sensorsysteem om dagelijkse arm-handvaardigheden die patiënten werkelijk uitvoeren te beoordelen
  • meetinstrumenten ter beoordeling van rolstoel-zitproblematiek 
  • nieuw instrument om kracht en precisie binnen bimanuele vaardigheden te oefenen
  • nieuwe handorthese die de vingeropening/-sluiting actief ondersteunt, alsmede een orthese-concept dat trainingvan intrinsieke handspieren mogelijk maakt
 • Brede implementatie en valorisatie van innovaties uit de model-projecten
 • Business plannen ter bestendiging van de klinische testcentra en I²-CoRT netwerk 

 

terug naar boven Financiering

Het I²-CoRT project wordt gefinancierd door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma van de Europese Unie (www.interregemr.eu), en de geaffilieerde Euregionale overheden.

 

interreg

logo euregionale overheden