Hulpmiddelen

Ons revalidatiecentrum is door het RIZIV erkend voor het opstellen van een multidisciplinair functioneringsrapport voor de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen. Denk maar aan actieve of elektronische rolstoelen, scooters, sta-systemen, …

In het functioneringsrapport brengt elke therapeut en arts vanuit zijn specialisatie advies uit en motiveert hij waarom het aangevraagde hulpmiddel een meerwaarde is voor de aanvrager.

 

Meer info?

Secretariaat revalidatie
T. 013 55 08 07

 

Voor deze consultatie moet je steeds een door je verwijzend arts ingevuld voorschrift (bijlage19) meebrengen.