Consultaties

 

Naast ambulante trajecten of opname in het revalidatiecentrum worden volgende consultaties aangeboden:

 • algemene revalidatie, fysische geneeskunde, EMG
 • rolstoelconsultaties: multidisciplinaire aanvraag (bv. voor een scooter)
 • technisch spreekuur voor protheses, ortheses en orthopedische schoenen
 • ESWT-behandeling van chronische peesletsels

 

  ESWT - IMG_9481

De revalidatie-artsen werken volledig aan geconventioneerde tarieven.

 

Elektromyografie

Tijdens het EMG-onderzoek worden verscheidene spieren getest door ze aan te prikken met een zeer fijne naaldelektrode. Hierdoor kan de elektrische activiteit van de spieren onderzocht worden welke zichtbaar is op het beeldscherm en hoorbaar is via de luidspreker. Voorafgaand aan het onderzoek is het niet exact te voorspellen hoeveel prikjes je zal krijgen aangezien dit afhankelijk is van het resultaat. Geef steeds aan als het naaldje hinderlijk tegenwringt zodat de arts het naaldje kan verplaatsen.

 

Rolstoelconsultatie

Ons revalidatiecentrum is door het RIZIV erkend voor het opstellen van een multidisciplinair functioneringsrapport voor de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen. Denk maar aan actieve of elektronische rolstoelen, scooters, sta-systemen, …


In het functioneringsrapport brengt elke therapeut en arts vanuit zijn specialisatie advies uit en motiveert hij waarom het aangevraagde hulpmiddel een meerwaarde is voor de aanvrager. Voor deze consultatie moet je steeds een door je verwijzend arts ingevuld voorschrift (bijlage19) meebrengen.  

 

ESWT

Electorale Shock Wave Therapie is een methode voor het behandelen van chronische musculoskeletale letsels. Via het toestel wordt een korte geluidsgolf naar het te behandelen gebied gestuurt.

 

Indicaties:

 • Schouderpijn wegens kalkafzetting in de pees
 • Tenniselleboog
 • Golferselleboog
 • Heuppijn (Trochanter Major syndroom)
 • Kniepeesaandoeningen
 • Pijn ter hoogte van van het onderbeen (shin splints / tribial base syndroom)
 • Hielspier (fasciopathia plantaris)
 • Vertraagde botgroei (pseudarthrose)

 

Absolute tegenindicaties:

 • Longweefsel in de behandelfocus
 • Groeischijven in de behandelfocus
 • Oncologisch probleem in de focus

 

Relatieve tegenindicaties:

 • Bloedstollingsstoornis
 • Bepaalde medicatie
 • De arts beslist tot behandeling of uitstel

 

Brochure

PDF icoonDrieluikfolder ESWT

 

Botoxinfiltratie

Na een CVA kan spasticiteit optreden. Dit leidt tot strak gespannen, stijve spieren & onwillekeurige samentrekkingen (spasmen).

 

Dit kan pijnlijk zijn en op korte termijn leiden tot het verkorten van spieren. Dit brengt mogelijks problemen met zich mee brengen op vlak van wassen, kleden, hygiëne van de handpalm,... Indien een behandeling met medicatie of ortheses niet meer voldoet, kan de overweging gemaakt worden om over te gaan op Botulinetoxine A behandelingen.

In samenspraak met jou bepaalt je arts de indicatie voor de opstart van een behandeling en het gewenste behandeldoel.

 

Brochure

PDF icoonBotox - Behandeling spasticiteit na CVA