CARA-rijgeschiktheid

Terug in het verkeer

Je hebt een rijbewijs, maar door een hersenletsel, een ziekte of een ongeval heb je een medisch rijverbod of moeite met het besturen van een motorvoertuig. Met andere woorden, je hebt mogelijks een verminderde rijvaardigheid die een invloed heeft op het besturen van een motorvoertuig (bromfiets, motorfiets, auto, vrachtwagen of bus).

 

In dat geval moet de arts je doorverwijzen naar het CARA.

 

Wat?

Het CARA, Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuig Aanpassing, is een afdeling van het VIAS institute. Het CARA heeft als opdracht de rijgeschiktheid te bepalen van mensen met een verminderde functionele vaardigheid die een invloed kan hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig. Dat gaat dan over alle motorvoertuigen waarvoor een rijbewijs vereist is, gaande van categorie AM klasse A tot de categorie D+E.

 

Hoe?

De aanpassingsdeskundigen brengen advies uit over de technische aanpassingen aan het motorvoertuig en beoordelen de rijgeschiktheid in de praktijk. Verder beoordelen psychologen de psychologische geschiktheid en de artsen de medische geschiktheid.

Het CARA beschikt over aangepaste auto’s die gebruikt worden om de rijgeschiktheid te testen. Deze voertuigen kunnen ter plaatse voorzien worden van de vereiste aanpassingen.

Het CARA levert geen rijbewijzen, wel rijgeschiktheidsattesten af. Je moet je met het betreffend attest begeven naar je gemeente- of stadhuis, op basis van het rijgeschiktheidsattest zal de dienst bevolking je een nieuw rijbewijs bezorgen. Pas dan ben je in orde met de wettelijke regelgeving en mag je je terug op de baan begeven.

 

Bij het CARA kan je ook terecht voor nadere inlichtingen betreffende het rijbewijs, de autokeuring, advies bij het aanpassen of verbouwen van een motorvoertuig, …

 

Meer info?

Vias - CARA

02/244.15.11

...

www.vias.be