Revalidatie schept terug verwachtingen en tracht deze te vervullen…

Mensen wensen de dingen te doen die ze graag doen en dit zo lang als mogelijk. Werk, activiteiten thuis maar ook hobby en sport zijn voor velen van ons belangrijk. Jammer genoeg kunnen wij soms geconfronteerd worden met een letsel, ziekte, een aandoening of een ingreep die ons (tijdelijk) beperkt in ons dagelijks functioneren.

 

intro - IMG_4602

 

 

Revalidatie is dan een belangrijk middel om ons leven terug op de rails te zetten. Het kan ervoor zorgen dat (pijn)klachten en beperkingen in handelen verminderen. In geval de beperking blijft kan revalidatie ons er beter leren mee omgaan. Revalidatie richt zich dan ook naar het vergroten van de zelfstandigheid zodat mensen (terug) kunnen participeren aan het dagelijks leven.

 

Bewegen maakt je sterk…

Wij leggen de focus op de versterking van de (motorische) functies: als je bijvoorbeeld als rugpatiënt geen aandacht schenkt aan de verbetering van je conditie en de versterking van bepaalde spieren, zal je op lange termijn nooit beter worden. Zie jouw lichaam als een pantser…hoe sterker, hoe meer je je beschermt tegen de belasting die je ervaart. Daarom alleen al is een actieve bijdrage en engagement van de patiënt een voorwaarde op een succesvolle revalidatie.

 

Het multidisciplinair team als coach…

De patiënt neemt het heft in eigen handen, is gemotiveerd om te werken aan zijn klachten en beperkingen. Wij trachten jou daarbij optimaal te begeleiden. Wij zullen jou adviseren, informeren, ondersteunen en waar nodig sturen in jouw herstelproces. Wij helpen jou jouw realistische en haalbare doelen te verwezenlijken.