Team

Het multidisciplinair team vertrekt vanuit de hulpvra(a)g(en) van de patiënt, maakt een behandelplan op en begeleidt de patiënt doorheen het revalidatietraject. Het team bespreekt de vorderingen en stuurt zo nodig bij. Het informeert, adviseert en maakt duidelijk wat de patiënt nodig heeft om te herstellen. Het uiteindelijk doel van het team is de patiënt op een zo hoog mogelijk niveau te brengen van fysieke, emotionele en psychische activiteit zodat werkhervatting en andere taken van het dagelijks leven terug uitgevoerd kunnen worden.

 

Arts fysische geneeskunde en revalidatie

De arts fysische geneeskunde en revalidatie is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van problemen van het bewegingsapparaat: spieren, gewrichten, botten maar ook de bezenuwing daarvan. Hij/zij brengt het medisch probleem in kaart door diagnosestelling eventueel met behulp van radiologie, echografie en/of elektromyografie. De arts stelt een behandelplan op waarin behandeling, duur en frequentie per week worden bepaald.

 

Kinesitherapeut

De kinesitherapeut richt zich naar de beperkingen in bewegen en tracht door gerichte oefentherapie een verbetering te krijgen in het functioneren. Hij/zij tracht in te werken op ondermeer de gewrichtsmobiliteit, spierkracht, coördinatie en de conditie. De kinesist laat de patiënt oefenen op vaardigheden zoals stappen, lopen, traplopen, gebruik van hulpmiddelen en dergelijke.

 

Door een versterking van het lichaam zal er uiteindelijk ook een gunstige invloed zijn op de pijn en vergroot de kans dat de persoon terug normaal kan functioneren in de maatschappij.

 

Ergotherapeut

De ergotherapeut werkt met de patiënt naar het terug kunnen uitvoeren van allerlei activiteiten van het dagelijks leven. Denk ondermeer aan zelfzorg en huishoudelijke taken (wassen, aan- en uitkleden, afwassen, koken, omgang gereedschappen, en dergelijke) maar ook arbeidsgerelateerde taken komen indien nodig aan bod. Hier zal de ergotherapeut de job van de patiënt als uitgangspunt nemen. Cognitieve training vormt soms ook een belangrijk onderdeel van de therapie (aandachtstraining, geheugentraining, planning en dergelijke).

Hulpmiddelen en aanpassingen in de woonomgeving kunnen belangrijk zijn, hier kan de ergotherapeut ook hulp bieden.

 

Psycholoog

Bij veel aandoeningen is er een directe of indirecte relatie met het psycho-emotioneel functioneren van de persoon. Wanneer je chronisch ziek bent, is de kans zelfs groter dat er gevolgen zijn voor jouw psycho-emotioneel welzijn.

De psycholoog kan helpen om meer vat te krijgen op jezelf en de aandoening. Je leert beter om te gaan met de klachten en hoe dat je jouw leven anders dient in te richten. Ook meer structuur brengen in alle activiteiten die men uitvoert kan belangrijk zijn (activiteit afwisselen met ontspanning).

Men krijgt meer inzicht in zichzelf en in de invloeden van emotie, gedrag en denken op het ziekteproces.

De fysisch geneesheer bepaalt of de patiënt ook door een psycholoog behandeld dient te worden.

 

Zorgkundige

De zorgkundige binnen onze dienst begeleidt je tijdens jouw behandeling in het zwembad, behalve de opstartsessie en de prenatale gymnastiek. Deze laatste twee worden door de kinesitherapeut verzorgd. De zorgkundige zorgt ervoor dat aan alle hygiënemaatregelen voldaan is, controleert de waterkwaliteit en bepaalt mee de planning.

 

Secretaresse

De secretaresse zal de boeking verzorgen van de consultatie bij de artsen en maakt de planning op van de revalidatie. De patiënt krijgt dus een planning voor zijn therapieën. De planning laat toe dat alle patiënten hun therapieën op een gedegen manier kunnen ontvangen. Aanpassingen zijn mogelijk maar dienen te worden beperkt.