Revalidatie fibromyalgie, CVS of chronische pijn

CVS

Bij personen met CVS is er een persisterende en terugkerende onverklaarde vermoeidheid die reeds tenminste 6 maanden duurt. De vermoeidheid vormt het hoofdsymptoom. Andere symptomen kunnen zijn:

 

 • concentratieproblemen
 • keelpijn
 • pijnlijke lymfeklieren in de hals of oksels
 • spierpijn
 • gewrichtspijn
 • hoofdpijn
 • niet-herstellende slaap
 • malaise na inspanning
 • verstoorde slaap

 

CVS komt voor bij ongeveer 2% van de bevolking. Het treft vooral jongvolwassenen tussen de 20 en 40 jaar.

 

fybro - JB0_3709

 

 

Fibromyalgie

Bij personen met fibromyalgie is er ook sprake van verschillende symptomen die tegelijkertijd aanwezig zijn maar die zich eerder richten naar pijnklachten aan spieren, bindweefsel en gewrichten. Andere symptomen zijn:

 

 • stijfheid in het hele lichaam
 • vermoeidheid
 • slaapproblemen
 • niet-herstellende slaap
 • darmproblemen
 • overgevoeligheid aan prikkels.

 

Fibromyalgie komt voor bij ongeveer 3% van de bevolking, 80 tot 90% zijn vrouwen tussen de 35 en 60 jaar.

 

Revalidatie

Belangrijk voor deze doelgroepen is dat het oefenprogramma stelselmatig wordt aangepast. De activiteiten worden dus stap voor stap opgedreven, men noemt dit ook wel graded exercise therapy.

 

Bij aanvang van het programma zal de patiënt door een medische screening (consultatie arts) en door verder onderzoek een programma op maat krijgen. De hulp van de psycholoog kan een belangrijk onderdeel vormen in de revalidatie omdat zij de patiënt mogelijkheden biedt om zichzelf beter te leren kennen, hun aandoening beter te leren begrijpen zodat het minder moeilijk wordt om er vat op te krijgen (cognitieve gedragstherapie en psychotherapie). Men leert het eigen leven beter te organiseren zodat inspanning en ontspanning goed op elkaar volgen.

 

fybro - IMG_4616

 

 

Heden is er enkel voor cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy consistent significant bewijs van het klinisch effect bij de behandeling van personen met CVS. Voor fibromyalgie is er door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat volgende therapieën een gunstige invloed hebben op het herstelproces: bepaalde antidepressiva, patiëntenvoorlichting, cardio-vasculaire training (conditietraining), cognitieve gedragstherapie en multidisciplinaire therapie.

 

Tijdens de oefeningen zullen de therapeuten zich eerder richten naar de stappen die gezet moeten worden eerder dan naar de klachten die men ervaart. De doelstellingen die bepaald zijn, dienen behaald te worden. Zo werkt men aan een verbetering van lichaamsfuncties en op termijn een vermindering van klachten en beperkingen.

 

Het oefenprogramma richt zich naar conditie- en spierkrachtverbetering maar ook het herwinnen van de (bewegings-)controle over het lichaam. Hydrotherapie is hiervoor zeer geschikt. De temperatuur van het water bedraagt 32°C en geeft ook een ontspannend effect tijdens de oefening.

 

Het aantal sessies en de frequentie per week staan niet vast, dit wordt individueel bepaald door de arts samen met de rest van het multidisciplinair team en zijn ook afhankelijk van de vorderingen die de patiënt maakt.

 

Waar?

Dit programma wordt aangeboden op campus Virga Jesse.