Perineale revalidatie – plasschool

Binnen het vakgebied van de kinesitherapie omhelst de bekkenbodentherapie de aanpak van verschillende problemen in het gebied van het kleine bekken (pelvis). Deze problemen kunnen zich op velerlei manieren manifesteren.

 

plasschool - pediatrie uroflow -   IMG_2630

 

 

Bekkenbodemtherapie

Met name is urineverlies ten gevolge van niet-neuropathische blaas- en sfincterstoornissen en functionele obstipatie een veel voorkomend probleem en een zeer goede indicatie voor deze behandeling.

Bekkenbodemtherapie heeft een belangrijke invloed bij gynaecologische en seksuologische stoornissen alsook een preventieve waarde tijdens de pre- en postnatale periode (voor- en na de bevalling).

 

Voor de behandeling van bekkenbodemdysfuncties kunnen wij als therapeut beroep doen op tal van technieken zoals:

 

  • Manuele normalisaties van de weefsels en gewrichten
  • Oefentherapie met manuele controle
  • Functionele elektrostimulatie
  • Biofeedback
  • Harmonisatie van de thoraco-abdominale drukken
  • Specifieke gedragsaanpassingen en praktische tips
  • A(ctivity) of D(aily) L(ife) – oefeningen

 

Plastraining

Een toenemend aantal kinderen heeft last van een plasprobleem. Vooral bij meisjes is er een sterke stijging. Op dit moment kampt 1 op 10 kinderen jonger dan 12 jaar met een plasprobleem. 10% daarvan behoudt het probleem ook op volwassen leeftijd.

 

Veel problemen kunnen verholpen worden door juiste toiletgewoonten, voldoende water drinken en goede hygiënische gewoonten. De therapeutische adviezen kunnen echter vaak niet of onvoldoende worden nageleefd op school. Bovendien veroorzaken de toilet- en drinkgewoonten op school steeds meer problemen: onvoldoende sanitair, onaangepast sanitair, urinoirs voor jongens, onvoldoende toegang tot sanitair, onvoldoende toegang tot water drinken, foute plasgewoonten, taboe rond het plasgebeuren.

 

Bedplassen (enuresis nocturna) is na astma de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. In België zouden ongeveer 12.000 kinderen van 7 jaar last hebben van bedplassen. Bij de helft daarvan duurt dat tot de leeftijd van 10 jaar. Sommigen slepen deze aandoening mee tot ze 20 zijn of ouder (het aantal wordt geschat op 25.000 volwassenen).

 

Waar? 

Kinderen met plasproblemen kunnen terecht op campus Salvator. Cathérine Verbruggen is hiervoor de verantwoordelijke kinesist. De kinesitherapeut werkt met de pediater samen om de behandeling adequater te kunnen instellen en het verloop beter af te stemmen op elkaar. 

 

Volwassen patiënten met bekkenbodemproblemen kunnen voor behandeling terecht op campus Salvator.