Lymfedrainage

Lymfevaten en –klieren vormen een belangrijk onderdeel binnen de waterhuishouding van het lichaam. Bij een goed functionerend systeem zal het vocht dat tussen de cellen bestaat, opgenomen worden door de lymfevaten, gefilterd door de lymfeklieren en teruggevloeid worden naar de bloedbaan.

 

Na bijvoorbeeld een ingreep en/of radiotherapie kan de werking verstoord geraken waardoor het vocht moeizaam terugvloeit: er ontstaat lymfoedeem. Men ziet dit vaak in de arm bij/na borstkanker maar kan eigenlijk overal voorkomen zoals na een hysterectomie, prostatectomie en veneuze insufficiëntie. Andere klachten kunnen zijn:

 

  • gespannen gevoel
  • pijn in het lidmaat
  • tintelingen
  • bewegingsbeperking, enz.

 

Drainage

Na een borstoperatie krijgt één vrouw op vier vroeg of laat last van een gezwollen arm. Indien er ook lymfeklieren in de oksel weggenomen worden, is dat zelfs één op twee. Soms treedt de zwelling pas na jaren op. De klachten kunnen snel evolueren waardoor tijdig ingrijpen belangrijk wordt. Een regelmatige controle en kinesitherapie kunnen heel wat leed voorkomen.

 

Lymfedrainage vermindert de symptomen: het lidmaat wordt soepeler, minder dik, pijn- en andere klachten verminderen. Het is een specifieke manuele behandeltechniek met als doel overtollig opgestapeld vocht weg te draineren naar bestaande en nog open lymfeklieren. De lymfstroom wordt gestimuleerd waardoor de afvoer wordt verbeterd en het vocht vermindert. Het vocht wordt meestal naar de andere zijde van het lichaam afgevoerd, daarna via de bloedbaan en uiteindelijk via de nieren afgescheiden.

 

Bij aanvang zal de frequentie 3 tot 5 maal per week bedragen, naarmate de vordering zal dit worden verlaagd.

Eenmaal er een stabilisatie plaatsvindt, zal de behandeling beëindigd worden. De patiënt krijgt voldoende informatie over hoe om te gaan met de klachten en hoe deze verder te voorkomen (voorzorgsmaatregelen).

Andere technieken die een hulp kunnen zijn: zwachtelen (in acuut stadium en bij ernstig lymfoedeem), elastische kous, mechanische lymfedrainage.

 

Waar?

Patiënten met lymfoedeem kunnen voor behandeling terecht op campus Virga Jesse en campus Salvator.