Dagziekenhuis geriatrie

Binnen het dagziekenhuis geriatrie worden patiënten met een geriatrisch profiel voor twee maanden ambulant behandeld om de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid te vergroten. De patiënt wordt eerst door het multidisciplinair team gescreend om te bepalen of hij/zij in aanmerking komt voor dit programma. Veelal patiënten met een verhoogd valrisico worden opgenomen in dit multidisciplinair traject.

 

Het uiteindelijk doel is de geriatrische patiënt met zijn complex pathologisch beeld zoveel als mogelijk te begeleiden en ondersteuning te bieden zodat hij zolang en zo veilig als mogelijk zelfstandig thuis kan blijven functioneren.

 

De kinesitherapeut en ergotherapeut zullen dus in eerste instantie een aantal testings afnemen om een goed beeld te vormen over het niveau van functioneren. Op deze manier kan het behandelplan individueel ingesteld worden. Ook de inbreng van de mantelzorgers is essentieel.

Waar?

Op campus Salvator zal de patiënt twee maal per week (dinsdag en donderdag of woensdag en vrijdag) in het dagziekenhuis verblijven waar hij/zij medisch, verpleegkundig en paramedisch behandeld wordt.

Op campus Virga Jesse vindt enkel een dagopname plaats waar de patiënt uitvoerig gescreend wordt. Daarna wordt verslag uitgebracht naar de betrokken partijen.